Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEZUS - Człowiek jako okup i Pośrednik.

Powiadamy ludziom, że człowiek Chrystus Jezus był 0kupem, ponieważ Św. Paweł tak mówi w liście do 1 Tym. 2:6, oraz że żadna inna istota nie mogła stanowić okupu czyli odpowiedniej ceny za ojca Adama. Czy nie powinniśmy także z tego samego powodu mówić, że człowiek Chrystus Jezus jest Pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ponieważ tak mówi Paweł w 1 Tym. 2:57.

Na pewno. Ja zawszę mówię, że człowiek Chrystus Jezus jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem i ludźmi. Co więcej powinniśmy mówić? Że z zarządzenia Bożego, człowiek Chrystus Jezus jest Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem. Tak więc obydwaj są Pośrednikiem, obydwaj Kapłanem, Sędzią, Królem; albowiem wszyscy jesteśmy jednym w Chrystusie Jezusie, gdyż Bóg dał Go na Głowę nad Kościołem, który jest Jego Ciałem a my Jego członkami. Jeżeli przeto, jako Ciało Chrystusowe, cierpimy z Nim, to również jako Ciało Chrystusowe będziemy królować z Nim. Jeżeli z Nim umrzemy, z Nim też żyć będziemy. Przeto Chrystus w ciele był Jezusem aż do czasu kiedy umarł i zmartwychwstał. Od zesłania ducha świętego aż do obecnego czasu, Chrystusem w ciele byli i są ci wszyscy, którzy uznani zostali jako Jego Członkowie i z tej to racji wy i ja spotykamy się tu dzisiaj. Jest to jedno ciało, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich. Ciało jest na świecie, ale, jak to Jezus powiedział: "Wy nie jesteście z tego świata, albowiem Jam was wybrał z tego świata." Byliście przedtem w świecie, ale mieliście pewne rysy charakteru, które skłoniły Ojca aby was pociągnął ku sobie, a Jezus powiedział: "Kogokolwiek Ojciec przyciąga, tego Ja nie odrzucę."

KPiO 1909; ang: 364