Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEHOWA - Czy można widzieć Boga.

Proszę wytłumaczyć to pismo w 2 księdze Mojżeszowej, gdzie mówi, że widzieli Boga w porównaniu z tym co powiedziane jest w liście do Tymoteusza, że żaden z ludzi nie widział Boga.

Do Tymoteusza, gdy Apostoł mówi, że żaden i ludzi nie widział Boga i że On Jednorodzony objawił Go, to znaczy że żaden z ludzi nigdy nie widział osoby Boga. Stary Testament zaś mówi, w jaki sposób Bóg w różnych czasach był widziany i jak się okazywał; że widziany był przez przedstawiciela, jak i Jezus był najdroższym przedstawicielem Ojca. Na przykład na górze Synaj, gdy zakon był dany, Mojżesz widział Boga, czyli specjalnego posłańca, Anioła Bożego. Niekiedy powiedziane jest, że to był Anioł, a niekiedy, że Pan. Myśl jest ta sama, mianowicie, że człowiek nie może widzieć istoty duchowej, ale Anioł Pański może ukazać się w postaci ludzkiej i rozmawiać z ludźmi.

KPiO 1911; ang: 360