Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEHOWA - Kwestionowanie Jego metod.

Czemu Bóg, który jest pełen miłości, pozwolił, aby Syn Jego był ukrzyżowany? Jako doskonały Bóg, czy nie mógł obmysłeć innego planu, przez który Syn Jego nie potrzebowałby być ukrzyżowany?

Pytanie to jest, drodzy przyjaciele, za obszerne, aby się można w nie zagłębić. Ono wymaga także objaśnienia o dopuszczeniu złego, a to samo wzięłoby nam co najmniej godzinę czasu. Ci, co czytają nasze tygodniowe kazania spotkają kazanie na ten temat, które będzie opublikowane prawdopodobnie we wrześniu - w tym kazaniu znajdziecie odpowiedź na pytanie: "Dlaczego Bóg dopuścił zło?" Tam będzie wyjaśnione dlaczego Bóg dozwolił Swemu Synowi ponosić cierpienia i smutek i śmierć. Czemu Bóg pozwala wam i innym z Jego ludu, aby ponosili cierpienia, smutek i śmierć? Powód do tego wszystkiego wypływa z tego samego źródła.

Przystępując do tego przedmiotu z właściwym przygotowaniem umysłu i serca nie należy wynajdować wad w Boskim Planie i mówić Bogu, iż powinien to inaczej uczynić, ale raczej należy wierzyć, że jest wielki Bóg, który stworzył ziemię, nas i wszystko, oraz, że jest On uosobieniem sprawiedliwości, mądrości i mocy. Osiągnąwszy ten punkt zapatrywania, udajmy się do Pisma Świętego, aby zobaczyć, co Bóg w nim mówi i dlaczego On tak a nie inaczej mówi; a choćbyśmy też i nigdy nie mogli dobrze zrozumieć dlaczego to Bóg wszystko w taki a nie inny sposób czynił, to wińmy raczej naszą ograniczoną zdolność rozumowania a nie brak mądrości u Boga, - ponieważ nie jesteśmy dosyć mądrzy, aby sądzić Boga. Gdyby umysł nasz był dostatecznie rozwinięty, to z pewnością zrozumielibyśmy, ze drogi Boże są słuszne, sprawiedliwe i najlepsze.

KPiO 1911; ang: 359