Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

JEHOWA - Alfa i Omega.

"Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był i który przyjść ma, on Wszechmogący." - (Obj. 1:8). Czego ten tekst uczy?

Wyczerpujące objaśnienie tego tekstu podaliśmy w Piątym Tomie Wykładów Pisma świętego, gdzie na powyższe pytanie można znaleźć odpowiedź. Tu chcemy tylko nadmienić, że orzeczenie początek i koniec, nie koniecznie znaczy że Ten, do kogo te słowa stosują się, aby miał przestać egzystować. Możemy powiedzieć, że Ojciec Niebieski w pewnym znaczeniu jest tym początkiem i końcem; albowiem w Nim wszystko zaczyna się i wszystko kończy, czyli, Bóg jest wszystko we wszystkim. Wszystko koncentruje się w wszechmocnej potędze. Tekst ten możemy także zastosować do naszego Pana Jezusa Chrystusa w tym znaczeniu, że On był początkiem i końcem stworzenia Bożego, jak to na innym miejscu Pismo Święte o Nim mówi, że On był najpierwszym, którego Bóg stworzył i jednocześnie ostatnim; że oprócz Niego Bóg bezpośrednio nikogo nie stworzył, ale że wszystkie rzeczy stworzone były przez Niego jako przedstawiciela Bożego.

KPiO 1908; ang: