Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GRZECH - Żyć bez grzechu.

Gdy Apostoł pisał: "To wam pisze, abyście nie grzeszyli." (1 Jan 2:1), czy zawiera się, w tym mysi, że jest możliwe dla nas nie grzeszyć?

Czytając te i wiele innych tekstów Pisma Świętego powinniśmy ustawicznie mieć na pamięci, że ci, co zostali przyjęci od Boga za Jego dzieci, spłodzeni z ducha świętego i stali się członkami ciała Chrystusowego, są zaliczeni do Nowego Stworzenia i więcej nie są uważani za ludzi. Zatem w tym tekście wyrażenie: "abyście nie grzeszyli" odnosi się do Nowego Stworzenia, jakby Apostoł mówił: "Powód, dla którego to piszę, jest ten, ażebyście pojęli swoją odpowiedzialność i wstrzymali się od grzechu, trwając dalej w miłości Bożej". Następnie mówi, jak to może być uczynione. Tak w tym, jak w innym względzie wykazuje, że Nowe Stworzenie jest odpowiedzialne za ciało. Ktokolwiek by mówił, że jest doskonałym i bez skazy, taki zwodzi samego siebie. Jakiekolwiek skazy, te nie są Nowego Stworzenia, ale ciała. Gdyby Nowe Stworzenie grzeszyło dobrowolnie, przestałoby być Nowym Stworzeniem, ponieważ Nowe Stworzenie jest spłodzone z ducha świętego, przyłączyło się do walki przeciw grzechowi i spogląda w stronę przeciwną niż grzech.

Gdyby zaś kto zgrzeszył, niech nie traci ufności w Boga lecz niech pamięta, że Ojciec Niebieski przewidział, że Nowe Stworzenie nie będzie zupełnie zdolne opanować każdą myśl, słowo i uczynek ciała, dlatego przygotował Orędownika, Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, ażeby się za nami wstawiał do Ojca i "aby się teraz okazywał przed oblicznością Bożą za nami." - Żyd. 9:24.

Gdybyśmy zauważyli, że z braku wiary, lub słabości ciała uczyniliśmy coś przeciwnego woli Bożej i na naszą szkodę, odnośnie duchowych korzyści, w takim razie nie powinno się tracić czasu, lecz starać się powrócić na właściwą drogę, udając się do Pana. Mamy ołtarz poświęcony drogocenną krwią Chrystusową, przeważający pod każdym względem ołtarz, którego poświęcił Aaron krwią figuralnych zwierząt; w tym względzie mamy powiedzieć: "Przystąpmyż tedy z ufnością (z odwagą - pełni nadziei) do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy czasu przygodnego." - Żyd. 4:16.

KPiO 1912; ang: 653