Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GRZECH - Ciało grzechu - Rzym. 6:6.

W liście do Rzymian 6:6 jest powiedziane: "Stary nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone." Co znaczy "ciało grzechu?"

Apostoł Paweł używa tu wyrażenia figuralnego, podobnie jak się mówi: człowiek grzechu. To nie oznacza jednostkę, lecz instytucję, która jest przeciwną - stoi w opozycji - do prawa Bożego, tak podobnie i w tym wyrażeniu. Apostoł mówi o ciele grzechu, które jest w sprzeczności do ciała sprawiedliwości. Jak wielkim jest to ciało grzechu? Szatan stał się pierwszym grzesznikiem, a następnie sprowadził na bezdroża naszych pierwszych rodziców, którzy zostali zaprzedani pod grzech, stali się niewolnikami szatana i jego zwolennikami, choć nie zupełnie dobrowolnie, lecz przez złudzenie, nieświadomość i słabość, popadli w niewolę grzechu i śmierci. Ciało grzechu wyobraża wszystkie grzechy, jakie są na świecie - wszystkich, w których grzech się znajduje. Ciało grzechu reprezentuje wszystko zło jakiemu podpada rodzaj ludzki, wszystko co pochodzi od szatana i wszystkich znajdujących się pod przekleństwem.

My, którzyśmy usłyszeli o Boskim planie i odwróciliśmy nasze serca od grzechu, dowiedzieliśmy się, że jest możność zaciągnięcia się do armii Chrystusowej, aby się stać żołnierzami krzyża i naśladowcami Baranka, zaciągnęliśmy się pod chorągiew Jezusa, jako Wodza zbawienia naszego dla pewnego celu, który jest także celem naszego Pana, a mianowicie, aby zniszczył ciało grzechu, to znaczy, zniszczenie wszystkiego, co jest grzeszne. Czy to aż tak wiele w sobie obejmuje? Tak. Pan Bóg nie dozwoli na egzystencję złego. Wszystko złe musi być zniszczone. Każdy grzesznik będzie miał sposobność się odmienić, a jeżeli się nie odmieni, gdy zostanie przywrócony do życia, wtedy utraci łaskę Bożą i żywot wieczny, ponieważ Pan Bóg postanowił że grzech i wszyscy grzesznicy zostaną wytraceni. Ciało grzechu zostanie doszczętnie zniszczone tak, że nie pozostanie z mego gałązki ani korzenia, ani najmniejszej cząstki. Lecz nie jest to nasza rzecz w obecnym czasie starać się o przeprowadzenie tego dzieła. Czas postanowiony od Boga na ten cel, jeszcze nie nadszedł. W swoim czasie, święci będą sądzili świat. "Azaż nie wiecie, że święci będą sądzili świat?" - 1 Kor. 6:2.

Ten stan rzeczy trwać będzie przez całe tysiąc lat, aby każdy członek rodzaju ludzkiego miał sposobność zadecydowania, co dla siebie wybierze, to jest, czy stanie po stronie szatana, wybierając grzech, zło, błąd, lub stanie po stronie przeciwnej. Jeżeli stanie po stronie szatana, to tym samym zadecyduje swoją przyszłą zgubę. Jeżeli zadecyduje stanąć po stronie sprawiedliwości, wówczas owi Sędziowie będą mu pomagać, aby mógł powrócić do wyobrażenia Bożego, na które człowiek został stworzony, jeżeli zaś stanie po stronie przeciwnej, będzie się sprzeciwiał wszystkiemu, co słuszne i sprawiedliwe, wtedy gniew Boży spadnie na niego, a to znaczyć będzie zupełne wytracenie przez wtóra śmierć.

Tak jednak nie dzieje się teraz. "Bóg postanowił dzień" - tysiącletni dzień - w którym święci będą mieli przywilej załatwić się z tą sprawą, ale nie teraz, ponieważ mamy powiedziane: "Nie sądźcie przed czasem." (1 Kor. 4:5). W czasie teraźniejszym nie możemy prostować wszystkiego siłą. Siła będzie użyta podczas sądu Tysiąclecia. Szczególne poselstwo ewangeliczne jest, ażeby każdy, co ma uszy ku słuchaniu, nawrócił się do Boga, stał się naśladowcą Jezusa i żołnierzem krzyża. Zachodzi pytanie: przeciw czemu ci żołnierze krzyża mają walczyć? Wytracenie wszystkiego złego należy do przyszłości, jak to czytamy w księdze Objawienia, rozdz. 11 "Dziękujemy Tobie Panie, Boże Wszechmogący, któryś jest i któryś był, żeś wziął moc Swoją wielką i ująłeś królestwo; i rozgniewały się narody i przyszedł gniew Twój i czas umarłych, aby byli sądzeni i abyś oddał zapłatę sługom Twoim, prorokom i świętym i bojącym się imienia Twego, małym i wielkim (klasie owiec podczas Tysiąclecia) i abyś wytracił tych, co psują ziemię." - (wszystko, co należy do ciała grzechu).

Wielu znajdujących się w tym ciele grzechu nie ocenia, ani pojmuje czym jest sprawiedliwość, dlatego Pan Bóg postanowił, ażeby w przyszłym wieku wszyscy ludzie poznali Boga i Jego zarządzenia, a gdy ludzie poznają te rzeczy, gdy otrzymają znajomość, wówczas będą odpowiedzialni za to, co ze świadomością dla siebie wybiorą. Jeżeli będą woleli należeć do ciała grzechu, zostaną wytraceni, zaś postępujący według sprawiedliwości otrzymają żywot wieczny. Cóż tedy mamy czynić teraz? Teraz naszym głównym zadaniem jest pracować nad sobą. W jaki sposób? Musimy walczyć, by pokonywać nasze słabości i usuwać uczynki grzechu i niesprawiedliwości, które się znajdują w naszych śmiertelnych ciałach. Czy nie mamy zwalczać, strofować i ganić klasę grzeszącą? Wcale nie. Każdy może zwalczać siebie ile mu się podoba, lecz nie drugich. Niech każdy pilnuje siebie i swoich spraw. Najwięcej złego, co się dzieje między ludźmi, to z powodu mieszania się do czyichś interesów. Potrzeba pewnego czasu, aby się nauczyć, co należy do naszych spraw, co do drugich, a co do spraw ogólnych. Zatem najlepiej uczynimy, gdy będziemy zwalczali ciało grzechu w nas samych.

Jedynym ciałem sprawiedliwości jest prawdziwy Kościół Chrystusowy, reszta ludzi są częścią grzechu; święci prowadzą Walkę ze światem, ciałem i szatanem, a tę walkę prowadzą w sobie. Na ile kto w tym względzie ma powodzenie, o tyle może być pomocny drugim, potrzebującym jego pomocy. Na ile kto stara się uprawiać owoce ducha: dobroć, cierpliwość wytrwałość, i bratnią miłość w sobie samym, o tyle więcej będzie mógł pomagać innym do wydobycia się z ich złego stanu. Zatem jedynie święci są w obecnym czasie członkami ciała sprawiedliwości a z czasem zasiądą z Jezusem w Królestwie, aby zniszczyć zupełnie całe ciało grzechu.

KPiO 1916; ang: 650