Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

GROSZ - Dlaczego niektórzy szemrali?

Wziąwszy po groszu, szemrali przeciwko gospodarzowi (Mat. 20:11). Jeżeli grosz reprezentuje wielką nagrodę, chwałę, cześć i nieśmiertelność, to dlaczego ta klasa, co go otrzymała, szemrała?

Na to odpowiadam, że w tych przypowieściach nie możemy się spodziewać, ażeby każdy najmniejszy zarys mógł mieć swoje odpowiednie zastosowanie. Niektóre zarysy są jedynie dla zaokrąglenia opowieści, ażeby uczynić ją rozumną, lub zwrócić uwagę na szczególne zarysy. W tej sprawie okazuje się, że każdy otrzymał grosz, a gdyby nikt nie szemrał to ktoś mógłby powiedzieć: Dziwnie, że nikt nie robi zażalenia. Dziś każdy żali się. Przez przedstawienie tego, że niektórzy zdziwili się, iż otrzymali tylko tyle co inni, zwraca się uwagę szczególnie na fakt, że była jedna i ta sama nagroda dana wszystkim, którzy okazali się wiernymi tak w długim jak i w krótkim okresie; ponieważ wszyscy otrzymują jednakową nagrodę, zatem to stanowi ten wytyczny punkt w tej przypowieści.

Nie możemy się spodziewać, drodzy przyjaciele, ażeby ktokolwiek, co otrzymał błogosławieństwo Boże, które tu jest przedstawione przez grosz, ażeby mógł szemrać przeciwko Bogu. - Owszem, jesteśmy tego przekonania, że ktokolwiek szemrałby, wcale nie wejdzie do Królestwa. Zatem jesteśmy tego przekonania, że myśl wyrażona w przypowieści wykazuje, że będzie jedna nagroda dla wszystkich, którzy mają być nagrodzeni. Nie jestem jednak pewny, ażeby grosz wyobrażał chwałę, cześć i nieśmiertelność. Ja myślę, że grosz wyobraża nagrodę żywota wiecznego, bez dodatkowych zarysów chwały, czci i nieśmiertelności. Według nauki Pisma Św. nie wszyscy otrzymają jedną i tą samą rzecz. Apostoł Paweł mówi, że w Królestwie święci będą się różnić jeden od drugiego, tak, jak gwiazdy różnią się jedna od drugiej, lecz jedna rzecz będzie ogólną, to jest: żywot wieczny będzie działem wszystkich. Wszyscy, co starali się być wiernymi i byli szczerymi w sprawie Pańskiej, okażą się godnymi żywota wiecznego. Czy jakie inne dodatkowe błogosławieństwa będą im dane przypowieść tego nie wskazuje.

KPiO 1908; ang: 529