Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DZIECI - Nadzór nad dziećmi w czasie ucisku.

Czy w Słowie Bożym jest jaka wzmianka, jakie słowa pociechy dla dzieci rodziców ofiarowanych, które prawdopodobnie będą musiały przejść przez czas wielkiego ucisku, a które jeszcze nie doszły odpowiednich lat?

Chociaż w Piśmie świętym nie znajdujemy bezpośredniego w tym względzie wyrażenia, odnoszącego się do dzieci ofiarowanych rodziców, to jednak wiemy, że z Boskiego punktu zapatrywania tak lud Boży, jak i wszystko, co należy do Niego, wszystkie Jego sprawy, są dla Boga ważne i cenne a więc nie tylko, oni sami, ale i ich dziatki są cennymi przed, obliczem Bożym i to się samo przez się rozumie i nie potrzeba poświadczenia Pisma świętego. Mogę powiedzieć, że wszystkie dzieci wierzących znajdują się pod szczególniejszą opieką Bożą aż do czasu, gdy dojdą do lat, w których mogą być za siebie odpowiedzialne. Możemy być pewnymi, że nieletnie dzieci są pod szczególnym nadzorem anioła Pańskiego.

KPiO 1906; ang: 54