Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DUCH ŚWIĘTY - W jaki sposób otrzymany przed zielonymi świątkami?

W jaki sposób uczniowie Jezusa otrzymali ducha świętego przed zielonymi Świątkami, jak jest napisano: "A to rzekłszy, tchnął na nie i rzeki: Wezwijcie ducha świętego?" - Jan 20:22.

Zapiski tutaj zacytowane zdaje się, iż się odnoszą do czasu, gdy Jezus wysyłał Swoich uczniów głosić Ewangelię w Jego imieniu. Zdaje się, że wówczas Jezus tchnął na nich i rzekł: "Przyjmijcie ducha świętego" i wysłał ich. Uczniowie Jezusa rozeszli się w Jego duchu, w Jego mocy i wykonywali dzieło, w Jego imieniu, lecząc chorych, wyganiali złych duchów l czynili wiele innych ważnych cudów. Mniemam więc, że w tym sensie Pan Jezus tchnął na Swoich uczniów, udzielając im ducha świętego.

Lecz co to znaczy? Zesłanie ducha świętego na Kościół podczas Zielonych Świąt było dowodem, że Kościół został od Boga przyjęty i że udzielenie ducha świętego było wstrzymane dopóki Jezus nie dopełnił ofiary na Krzyżu, wstąpił do nieba i ukazał się przed obliczem Bożym, jako Orędownik Kościoła. Zesłanie ducha świętego było dowodem dla uczniów, że Bóg ich przyjął i że odtąd się liczą, jako członkowie Ciała Chrystusowego, Dziećmi Bożymi spłodzonymi z ducha świętego. Duch jaki Chrystus udzielił przedtem Swym uczniom, był to Jego duch i Jego moc. Jezus otrzymał ducha nie pod miarą i tym duchem leczył chorych i sprawował wszystkie cuda. Wysyłając uczni Jezus udzielił im Swego ducha. Swej mocy, aby byli Jego przedstawicielami i działali w Jego imieniu.

KPiO 1908; ang: 332