Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DOSKONAŁY MĄŻ - Aż dojdziemy do stanu.

Co mamy rozumieć przez wyrażenie waż doskonały w tekście, który mówi: Abyśmy się zeszli wszyscy w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża. doskonałego? - Efez. 4:13.

Jaki mąż doskonały? Jak mamy dojść do wzrostu męża doskonałego? Mężem doskonałym, o którym Apostoł często wspomina, jak na przykład w trzecim rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane: "Mojżesz do ojców rzekł: Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz z braci waszych." Tym prorokiem i wielkim nauczycielem jest Chrystus. Bóg wzbudza tego Chrystusa, Wielkiego Proroka, Kapłana i Króla, a zarazem wielkiego Sędziego i Męża, lecz w wyższym sensie i znaczeniu, niż zwykle bywa używany wyraz "Człowiek lub Mąż" w figuralnym znaczeniu głowa i członki. Taką jest Apostola myśl, gdy mówi, że ręka nie może powiedzieć nodze nie potrzebuję cię, albo oko ręce nie potrzebuję cię, ponieważ każdy członek ciała jest potrzebny. Jakiego ciała? Tego wielkiego męża. Dlaczego Pan Bóg wzbudza tego wielkiego męża? Na to odpowiadamy, że tym wielkim mężem, albo figurą męża jest Kościół - Jezus jako Głowa a Kościół Jego ciało. To jest ten wielki Chrystus, którego Bóg powołuje - wzbudza - przez przeszło 18 stuleci, z pomiędzy braci naszych. Ten jest ów Mesjasz, o którym mówił Mojżesz: "Proroka wam wzbudzi Pan, Bóg wasz." Mojżesz nie mówił, ile weźmie czasu, aby go wzbudzić, lecz dowiadujemy się, że zabrało więcej niż osiemnaście stuleci i dotąd jeszcze nie został skompletowany.

Apostoł także mówi, że gdy Pan wstąpił na wysokość, dał dary ludziom, jako wypełnienie tego, co było napisane w pismach Starego Testamentu; niektóre dał apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty itp. ku pracy usługiwania. Na co to? Dla wykonywania służby. Jakiej służby? Służenia Kościołowi, służenia Prawdzie i służenia ciału Chrystusowemu. W jakim celu i jak długo? Aż się wszyscy zejdziemy przez głoszenie Ewangelii i wykonywanie tych wszystkich darów, aż ostatni członek zostanie przyłączony do społeczności onego chwalonego ciała, chwalebnego męża, który ma posiąść władzę nad światem, jako przedstawiciel Boży.

Jest to także ten sam mąż, o którym Paweł apostoł mówi, Bóg powołał tak Żydów, jak i pogan i z tych dwóch uczynił swego męża, a w ten sposób uczynił pokój, czyli równowagę między żydami a poganami. Głównymi członkami byli Żydzi. Jezus i pierwotni członkowie tego męża byli wzięci z narodu żydowskiego, a następnie niektórzy z pogan. Zatem ów wielki mąż, którego Jezus jest Głową ma się składać z Żydów z pogan, który podczas tysiącletniego panowania Chrystusa będzie królował i wykona wszystkie zamiary, jakie Ojciec Niebiański rozporządził, ażeby były zapisane w księgach Starego Testamentu, a o których także mówił Jezus i Apostołowie.

KPiO 1911; ang: 531