Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DIAKONISE - Wybieranie takowych.

Czy brat zaleca wybieranie i naznaczanie diakonis w jakichkolwiek okolicznasciach? Jeżeli tak, to w jakich?

W zgromadzeniu Brooklynskim nie mamy diakonis w obecnym czasie, lecz mieliśmy dawniej i było wiele dobrego zdziałane, gdyśmy je mieli. Lecz nie byłoby pożyteczne trzymać służących, jeżeli dla nich niema zajęcia, albo gdy osoba nie jest odpowiednią do danej pracy. Wyraz diakonisa oznacza kobietę usługującą. W razie, gdy w Zgromadzeniu, która z sióstr jest chora, byłoby dobrze, ażeby siostry chorą zaopiekowały się. Również, jeżeli ktoś znajduje się w jakim utrapieniu, a bracia może nie mieliby dosyć czasu, by odwiedzić i zająć się takimi sprawami, siostry mogłyby to uczynić, bez względu czy wybrano by je diakonisami lub nie. Jeżeli zgromadzenie potrzebuje takiej obsługi, to wybór diakonis nie byłby przeciwny Słowu Bożemu, lecz zgromadzenie w takich razach powinno być ostrożne, by jedynie wybrać takie, które godnie reprezentowałyby Zbór; umiarkowane w swoich poglądach, w postępowaniu, jak i w ubiorze, by odznaczały się duchem Bożym i godnie odpowiadały ogólnym potrzebom zgromadzenia i pracy, do której mogłyby być wezwane.

KPiO 1912; ang: 200