Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

DEPOZYT - Kiedy uczyniony.

Czy Jezus złożył depozyt przy śmierci, czy przy rzece Jordanie?

Mogę powiedzieć, że Jezus nie złożył w depozycie Swojego życia przy ofiarowaniu. Moje wyrozumienie jest, że przy chrzcie uczynił przymierze z Ojcem, iż wykona Boskie Prawo i wszystko, cokolwiek jest napisano w księgach, cokolwiek wyrażone jest w typach i cieniach, cokolwiek było zamierzone od Ojca, a przez zachowanie Zakonu i wykonanie tych wszystkich rzeczy, Jezus otrzymał prawo do życia. Przez ofiarowanie tych praw do życia, stał się dziedzicem obietnic chwały, czci i nieśmiertelności, gdy oddał Swoje życie zupełnie i wyrzekł: "Ojcze! w ręce Twoje polecam ducha Mojego."

KPiO 1916; ang: 223