Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CIERPIENIA - Chrystusa odnośnie grzechów rodzaju ludzkiego.

Czy cierpienia Chrystusa są ubłaganiem za grzechy rodzaju ludzkiego?

Nie, śmierć Jezusa była zapłatą za grzech pierworodny. Przez Adama przyszedł grzech pierworodny na nas i wszystkie następne grzechy przyszły z powodu cielesnych niedoskonałości i słabości odziedziczonych z przyczyny pierworodnego grzechu. W jakim stopniu nasze słabości są wynikiem grzechu pierworodnego, tak dalece są one częścią grzechu pierworodnego, a nie grzechami, które się liczą na nasz rachunek.

O grzechu, jaki wszedł na świat, Jan Chrzciciel mówi: Oto Baranek Boży, "który gładzi grzech świata." Ten grzech świata, jest grzechem, który sprowadził Adam, a następnie dostał się jego dzieciom. Wszystkie grzechy odziedziczone z powodu grzechu Adama, będą odpuszczone, lecz grzechy dobrowolne przez nas popełniane, otrzymają przynależną karę.

KPiO 1916; ang: 681