Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CIAŁO - Jedzenie Ciała Jezusa.

Proszę o wytłumaczenie, Jan 6:53: "Jezus zaś rzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: jeśli nie będziecie pożywać ciała Syna człowieczego i nie bodziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie."

Mamy tylko chwilę czasu i jest ona za krótką na wytłumaczenie tak wielkiego tekstu. Krótko mówiąc, rozumiemy, że Pan Jezus przemawiał do swoich uczniów i że mówił do klasy, która miała mieć żywot sama w sobie, wrodzone życie - nieśmiertelność, i że ci jedynie mieli pożywać Jego ciało to jest być uczestnikami usprawiedliwienia a także mieli pić z Jego kielicha, czyli mieć udział w Jego ofierze; ci, co to uczynią, mogą mieć żywot w sobie i należeć do klasy, która otrzyma nieśmiertelność, a zarazem chwałę i cześć. To jedynie odnosi się do Kościoła; świat nie będzie pił z kielicha Syna Człowieczego, ponieważ to jest przeznaczone tylko dla Kościoła, świat będzie pożywał Jego ciało w tym znaczeniu, że zostanie usprawiedliwiony i korzystać będzie z zasług Jezusa ofiary, a chleb z nieba będzie pokarmem dla świata, lecz nikt nie będzie pił z Jego kielicha z wyjątkiem tych, co to czynią w wieku Ewangelii. Mistrz podał ten kielich Swoim uczniom i rzekł: "Pijcie z tego wszyscy." Z zawartości kielicha nie pozostanie nic więcej.

KPiO 1913; ang: 279