Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRZEST - Nie pewny ofiarowania.

Pewien miody brat swego czasu był ochrzczony, ale nie jest pewny, czy jego ofiarowanie było zupełne i nie jest pewny czy został spłodzony z ducha, czy nie? Co brat by radził w takiej sprawie?

Radziłbym uczynić je pewnym, jeżeli ktoś w tym względzie ma jaką wątpliwość. To byłaby moja rada we wszystkich podobnych sprawach. W tej zaś sprawie ja bym uczynił zupełne ofiarowanie Bogu z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich sił i prosiłbym Boga, żeby łaskawie raczył przyjąć moją ofiarę przez Chrystusa i wierzę, iż Pan to uczyni, jeżeli nie pozostanie nic takiego, co miałoby być ofiarowane i to właśnie jest, czego Pan Bóg wymaga; wiarą zaś trzymałbym się tego, że odtąd należę do Boga, a On jest moim Ojcem. Co się zaś tyczy dowodów otrzymania ducha świętego, ja bym dopatrywał się z różnych punktów, na przykład, czy moje pragnienie poznania Pana wzrasta i czy pragnę być więcej z Nim zapoznanym, a z tego powodu muszę badać więcej Słowo Boże, ażeby się więcej zapoznać. Czy mam pragnienie służenia Bogu i czy staram się o sposobność lub wykorzystuję sposobność służenia Jemu. To wszystko wskazywałoby, że posiadam tego samego ducha, który był w Chrystusie Jezusie i w podobny sposób pobudzał Go do czynienia woli Bożej. Spodziewam się, że oczy mojego wyrozumienia rozjaśniałyby się coraz więcej, tak, że mógłbym pojąć ze wszystkimi świętymi, długość i szerokość, wysokość i głębokość wielkiej miłości Bożej i planu Bożego i starałbym się postępować w ten sposób, a czyniąc to, ufałbym że otrzymam nagrodę.

KPiO 1916; ang: 36