Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHRONOLOGlA - Zamknięcie drzwi.

Upraszam o przedstawienie swej myśli odnośnie zamknięcia drzwi. Czy brat myśli, ze zostaną wkrótce zamknięte?

Wyrażenie zamknięcie drzwi używaliśmy w dwojaki sposób. Swego czasu użyliśmy tego wyrażenia odnośnie dzieła jakie ma być wykonane aż do końca wieku, kiedy sposobność do pracy się skończy, jak jest pokazane w przypowieści i gdy więcej robotników nie będzie potrzeba. Widocznie że nikt z robotników nie był wynajmowany w ciągu dwunastej godziny, lecz nie wiemy kiedy te drzwi zostaną zamknięte. One są otwarte teraz i mogą być otwarte jeszcze cały rok, i wcale nie mogę powiedzieć jak długo jeszcze będą otwarte, lub kiedy się 11 godzina skończy, a dwunasta zacznie. Może będziemy mogli powiedzieć coś w tym względzie w Strażnicy. Jest to jedna z tych myśli, która zaczyna się wyłaniać, lecz dotąd nie jest jeszcze zadawalająca.

Co się tyczy innych drzwi, o których jest wspomniane w przypowieści o "Mądrych i głupich pannach", że Mądre Panny weszły z Panem na wesele i drzwi zostały zamknięte; potem przyszły i Głupie Panny, pukając do drzwi, mówiąc: "Panie otwórz", lecz drzwi pozostały zamknięte. Przez te drzwi klasa Oblubienicy przejdzie, a gdy zostaną raz zamknięte, nie będą więcej otworzone. Według mojego wyrozumienia te drzwi i drzwi do możności służenia, powinno się odróżniać. Drzwi (do uczestnictwa z Chrystusem) te Król zamknie wtedy, gdy ostatni członek Ciała Chrystusowego dokończy swojej ofiary i przejdzie poza zasłonę, gdy zupełna liczba zostanie zebraną i wejdzie do chwały. Kiedy się to stanie, nie wiem. Może w rok, albo więcej po czasie gdy drzwi do służenia (głoszenia prawdy) zostaną zamknięte. Wtedy będzie czas próby dla tych, którzy znaleźli się w tej pracy, aby zostali doświadczeni.

KPiO 1909; ang: 74