Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHOROBY - Ustanie ich po roku 1914.

Jak długo po roku 1914 będzie jeszcze trwał obecny stan chorób, cierpień i śmierci Adamowej?

Ja dopiero co odpowiedziałem na to. Przypuszczam, że brat ma na myśli rok 1915. Niektóre rzeczy w Piśmie Świętym wskazują jakoby miało jeszcze trwać przez siedem lat, inne zaś jeden rok, lecz nic pewnego w tym względzie nie mamy. śmierć Adamowa, choroby, bóle i cierpienia trwać będą tak długo, aż człowiek uzna i przyjmie Chrystusa. Poza Chrystusem niema żywota. To stanie się wiadome wszystkiemu stworzeniu, a ta znajomość, błogosławieństwo i wylanie ducha świętego nastąpi najprzód na Izraela i stopniowo przejdzie na cały świat, na wszystkich ludzi i poznają Pośrednika i Przymierze, jak również i przewód Boskiej opatrzności dla Izraela w ciele i zobaczą ustanawianie ziemskiego królestwa; gdy przyjdą do harmonii z nim, grzech i śmierć stopniowo będą ustępować i będą żyli. Kto ma Syna, ma żywot, ten, co Syna niema, nie ogląda żywota, będzie pozostawał w śmierci.

KPiO 1909; ang: 647