Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

CHARAKTER - Doskonałość z tej strony zasłony.

Jak bliskim podobieństwo charakteru Pana naszego Jezusa Chrystusa musi być osiągnięte z tej strony zasłony, aby można mieć nadzieje, że się jest jednym z wybranych z tej strony zasłony?

Bóg nie przyjmie nic, co nie jest doskonałe. Nawet nasza ludzka natura nie może być Mu złożoną w ofierze przez Arcykapłana, potrzebuje być najprzód przykryta zasługą samego Arcykapłana, a tym sposobem będąc udoskonaloną, może być od Boga przyjęta. Myśląc o nas samych powinniśmy pamiętać, że to Nowe Stworzenie mamy w naczyniach glinianych Nowe Stworzenie jest tym, co musi posiąść podobieństwo Chrystusa.

Będąc w ciele jesteśmy osaczeni przez świat, ciało i diabła. Te wszystkie rzeczy spiskują przeciw Nowemu Stworzeniu ażeby mu przeszkadzać, by nie mogło doskonale sprawować-swojego dzieła w starym ciele. Wola musi być doskonałą, jak. Jezus powiedział: Błogosławieni czystego serca. (Mat. 5:8). Czystość serca musi być absolutną.

Czystego serca są ci, których intencje są czyste, których pobudki są czyste, którzy starają się o to, co jest najlepsze. Ci mogą mieć mocną pociechę, mogą mieć zupełne zaufanie ku Bogu odnośnie rzeczy chwalebnych, które On obiecał; ponieważ czynią, ile mogą uczynić w śmiertelnym ciele - a tym sposobem okazują swoją pobożność.

KPiO 1913; ang: 51