Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BIBLIA - Adresowane do Pani czy Oblubienicy Chrystusowej.

Czy mamy rozumieć, ze 2 list św. Jana jest listem pisanym do osoby prywatnej, czy też jako list od Chrystusa do Jego Oblubienicy? 2 List Jana

Ja rozumiem, iż to był list Jana pisany do prywatnej osoby. Cokolwiek odnosi się do jednej osoby, może się odnosić do wielu osób w Kościele Chrystusowym, odkąd jesteśmy członkami jednego ciała. List do Koryntian nie był pisany do Kościoła w Saratoga Springs lecz, ponieważ Kościół w Koryncie i Kościół w Saratoga Springs znajdują się pod tymi samymi prawami i postanowieniami, zatem list odnosi się do obydwóch. Podobne zastosowanie może mieć i wtóry list Jana.

KPiO 1909; ang: 41