Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BESTIA - Liczba Jej.

Co znaczy liczba 666?

Różne tłumaczenia tej liczby podają, lecz ja nie jestem zupełnie przygotowany, abym wypowiedział w tej sprawie swój pogląd, oprócz tego, że ja rozumie, iż to ma znaczyć tytuł papieża. Na tiarze papieża są napisane trzy wyrazy łacińskie. Vicarius Filii Dei, co znaczy: Zastępca Syna Bożego. Ten tytuł, jaki sobie papież przywłaszcza, jest nieprawnym. On nie jest zastępcą Syna Bożego, ani nie panuje na miejscu Chrystusa. Przeto wszelkie oświadczenia w tym względzie, że jest zastępcą, lub też przedstawicielem Chrystusa w panowaniu i władzy jest bluźnierstwem. Lecz to nie znaczy, że papież i katolicy pojmują tę rzecz, iż bluźnią. Przypuszczam, że czują się zupełnie pewnymi, iż tytuł, jaki papież sobie przypisuje prawdziwie i słusznie się mu należy. Według naszego wyrozumienia to nie jest prawdziwym i zajmuje fałszywe stanowisko, bo w rzeczywistości jest Anty-Chrystusem, czyli fałszywym Chrystusem według orzeczenia Pisma Świętego.

KPiO 1911; ang: 557