Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

BABILON - Rzeka Eufrat.

Literalny Babilon był zbudowany nad rzeczywistą rzeką Eufrat, podczas gdy mistyczny Babilon znajduje się nad mistycznym Eufratem. Co wtedy jest mistyczną rzeką?

Nie długo mamy mieć wykład na ten temat, to będzie dana odpowiedź na to pytanie. Jednak mówiąc pokrótce, mistyczna rzeka Eufrat, według objaśnienia jakie mamy dane w Piśmie świętym, znaczy narody. Tym sposobem wody, nad którymi niewiasta siedzi są ludy, narody i języki; zatem odwrócenie wód Eufratu od pozafiguralnego czyli mistycznego Babilonu, oznacza odwrócenie się od niego ludów. Według tego, co można czytać w gazetach, to daje się zauważyć, iż to się teraz dzieje. Małe zgromadzenia wszędzie się formują. Trzy tygodnie temu, będąc w Bostonie, pewien pomocnik redaktora "Boston Congregationalist" przystąpił do mnie w poniedziałek i mówi; "Pastorze Russell, czy mogę postawić pytanie?"

"Owszem".

"Jestem pomocnikiem redaktora "Congregationalist", byłem wczoraj, to jest w niedzielę w teatrze Bostońskim a dzień był bardzo gorący, patrząc po zgromadzonych, których było około cztery tysiące ludzi siedzących tak długo pod gorącym dachem w dzień skwarny dziwiłem się co to może znaczyć, że największe kościoły w Bostonie i nasi najwymowniejsi kaznodzieje i nasze drogo płacone chóry zaledwie mogą zgromadzić od dwudziestu do siedemdziesięciu osób. Dlaczego tak? Czy możesz mi wytłumaczyć tego przyczynę?"

Na to odpowiedziałem: Ja myślę, szanowny przyjacielu, że Biblia mówi o głodzie, lecz nie o łaknieniu chleba lub pragnieniu wody, lecz pragnieniu słuchania Słowa Bożego. Ja myślę, że ci ludzie chcieli usłyszeć coś ze Słowa Bożego.

KPiO 1911; ang: 29