Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

ANIOŁOWIE - Pierwsza dyspensacja pod władzą Aniołów.

Gdzie mamy powiedziane w Słowie Bożym. że podczas pierwszej dyspensacji podźwignięcie rodzaju ludzkiego było powierzone Aniołom?

Na to odpowiadamy, że w Piśmie św. nigdzie nie jest powiedziane, lecz dochodzimy do wniosku na podstawie dwóch faktów. Najprzód dowiadujemy się, że Aniołowie mieli łączność z ludźmi w owym czasie, z tego wyciągamy wniosek, że Pan Bóg tam ich postanowił, lub dał im pewnego rodzaju odpowiedzialność; inaczej tam by ich nie było. Po wtóre znajdujemy w Nowym Testamencie (Żyd. 2:2,5) wyrażenie, w którym mówi o naszym Panu Jezusie, i że Bóg "nie Aniołom poddał świat przyszły", że przyszłe królestwo nie będzie poddane Aniołom. Gdy więc jest powiedziane że Bóg przyszłego królestwa nie podda Aniołom, to śmiało możemy wnosić, że był czas, w którym świat był pod kontrolą Aniołów. Spoglądając wstecz widzimy czas, w którym ludzkość znajdowała się pod ich władzą i w którym te duchy nie zachowały swego pierwszego stanu (Juda 6; 2 Piotr 2:4), lecz dały się uwieść ludzką nieprawością

KPiO 1906; ang: 16