Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1950, nr. 1
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Jeżeli Jezus jest obecny, dlaczego większe zło i uciski panują?

Ponieważ jest to okres przełomowy, okres ostatecznej a więc największej i najzaciętszej walki władz ciemności z władzą światłości. Z tego też powodu początkowy okres tysiącletniej obecności Chrystusa on "Dzień Pański" nazywany jest także "Dniem gniewu Pańskiego" (Ps. 110:5-6; Sof. 1:15,18; 2:3; Obj. 6:17); "dniem ucisku i podeptania i zamieszania od Pana" Izaj. 22:6); dniem pomsty i odpłaty (Izaj. 34:8; 64:4; Jer. 64:10; Łuk. 21:22) także dniem sądu i karania. - Mat. 11:22; 2 Piotr 2:9; 3:7.

Chrystus wrócił jako On legalny Król ziemi (Ezech. 21:26-27), ale że narody w samolubstwie swym nie są gotowe na Jego przyjęcie, więc rozgniewały się i przyszedł gniew Jego (Obj. 11:17-18). Zaszła potrzeba aby byli potarci laską żelazna i jako naczynia zduńskie pokruszeni będą. Ps. 2:9; Obj. 19:15

Wypełnia się proroctwo Danielowe (12:1) i wielkie proroctwo naszego Pana, że w początkowym okresie Jego obecności będzie ucisk tak wielki, jakiego nie było odkąd narody zaczęły być, ani potem będzie. - Mat. 24:21-22.

Proroczy "kamień" (Dan. 2:34-35) uderzył obraz przedstawiający królestwa tego świata i kruszy je; a gdy połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom (w. 44), sam stanie się "górą wielką (królestwem Bożym) i napełni wszystką ziemię." "Wzburzyły się narody, zatrzasnęły się królestwa," co doprowadzić ma do wielkiego spustoszenia na ziemi (Ps 46:7,9), lecz w słusznym czasie Pan uśmierzy wojny aż do kończyn ziemi; jakoby mówił: "Uspokójcie się a wiedzcie żem Ja Bóg; będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi." "Bo się objawi chwała Pańska i ujrzy wszelkie ciało społem, że usta Pańskie mówiły." - Ps. 46:10-11; Izaj. 40:5.

Straż 1950.1