Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1947, nr. 4
Straż 1947 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Oprócz Biblii, czy są jakie wiarogodne księgi opisujące młodzieńczy okres z życia Pana Jezusa?

Na ile to wiemy, niema żadnych ksiąg autentycznych opisujących młodzieńczy okres z życia naszego Pana. Nawet Biblia tego nie opisuje, oprócz wzmianki, że w dwunastym roku życia, Jezus był zabrany przez rodziców do Jeruzalemu na święta wielkanocne, a po świętach, gdy Józef z Marią wracali już do Nazaretu, Jezus pozostał w świątyni Jeruzalemskiej pomiędzy doktorami zakonu i zadziwiał ich Swoją mądrością i filozofią. - Łuk. 2:40-52.

Jakiekolwiek opisy o życiu Pana Jezusa, pomiędzy Jego 12 a 30 rokiem życia, są tylko przypuszczeniem. Teozofiści, okultyści i inni zwolennicy starodawnych persko-hinduskich Magów starają się wmówić w siebie i w drugich, że okres ten Jezus spędził na studiach pomiędzy uczonymi i magami dalekiego Wschodu. Ma się rozumieć, że są to tylko przypuszczenia bezpodstawne i wcale nie prawdziwe; albowiem mądrość Jezusa nie jest i nie może być przypisywana starodawnym pogańskim magom i kapłanom, ale Samemu Bogu, jako czytamy: "A dzieciątko ono rosło i umacniało się w duchu, pełne będąc mądrości, a łaska Boża była nad nim." - Łuk. 2:40.

Z słów ewangelisty Łukasza, że gdy rodzice Jezusa znaleźli Go w kościele, On "zstąpił z nimi, poszedł do Nazaretu i był im poddany" (Łuk. 2:51), najlogiczniejszy wniosek jest ten, że do trzydziestego roku życia Jezus pozostawał w domu Swego przybranego ojca Józefa i pomagał mu w jego rzemiośle ciesielskim.

Stąd też logicznym i rozsądnym jest przyjąć, że wszelka mądrość i znajomość Jezusa pochodziła od Boga Ojca za pośrednictwem Jego doskonałego stanu człowieczego, a sami nauczeni w Piśmie i Faryzeusze dawali świadectwo o Jezusie, mówiąc: "Jakoż ten zna Pisma, nie ucząc się" - czyli nie uczęszczając do ich szkół.

Straż 1947.4