Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1947, nr. 2
Straż 1947 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Prosimy o wyjaśnienie czy Samson był typem i na co? Byliśmy dotąd zdania, że Samson był obrazem ha socjalizm, bo tak było podane przez br. Russella w broszurze "Fotodrama Stworzenia" (w obrazach), lecz niedawno temu pewien brat nadmienił, że komentarz mówi, iż Samson był obrazem na kościół i że tak miało być wyjaśnione w pewnym artykule br. Russella w angielskiej "Watch Tower." Inni nie bardzo chcą się z tym zgodzić. Chcielibyśmy więc wiedzieć, która strona ma rację?

Do pewnego stopnia, obie strony mają rację. Należy jednak pamiętać przede wszystkim, że Samson nie jest typem, w tak pewnym i wyraźnym znaczeniu jak kilka innych charakterów Starego Testamentu, jak naprzykład: Mojżesz, Abraham, Izaak, Józef i Eliasz. Względem Samsona nie mamy w Biblii żadnej wzmianki wprost ani pośrednio, aby on był jakakolwiek figurą, czyli typem. Zatym, cokolwiek może być mówione lub pisane o obrazowym znaczeniu Samsona, jest tylko arbitralnym (dowolnym) tłumaczeniem osobistym, a nie wyraźną doktryną biblijną.

Kariera Samsona była tak zmienna i doświadczenia jego tak nierówne co do ich moralnej wartości, że nie można z niego robić typu na jedną tylko klasę. Można robić analogie z niektórych jego przymiotów i doświadczeń, stosując pewne jego przymioty i doświadczenia do jednych rzeczy, a drugie do innych. I takie właśnie analogie (porównania) z życia i doświadczeń Samsona czynił br. Russell. Z zakończających doświadczeń jego życia i z jego siły uczynił analogię na socjalizm; natomiast z niektórych jego innych charakterystyk i doświadczeń uczynił analogię na Kościół. Obie analogie są trafne w swoich granicach i odpowiednich zastosowaniach, lecz nie należy ich mieszać ani twierdzić dogmatycznie, że Samson jest typem tylko na tę lub ową klasę.

W następnym (marcowym) wydaniu Straży podamy w tłumaczeniu artykuł: "Nauka z życia Samsona," napisany przez br. Russella. W artykule tym, z niektórych doświadczeń Samsona, uczynione są analogie na Kościół, z czego pytający, jak i inni czytelnicy, będą mogli zauważyć prawdziwość tego, co powiedzieliśmy na początku niniejszej odpowiedzi, że w dyspucie tej, do pewnego stopnia, obie strony miały rację.

Straż 1947.2