Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1947, nr. 2
Straż 1947 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Czy Adam zgrzeszył przeciwko duchowi świętemu?

Tak, grzech Adama był świadomy, przeciwko wyraźnemu przykazaniu Bożemu, więc nie mógł być przebaczony. Słuszna i naprzód zapowiedziana kara musiała być i też była wymierzona. Adam i całe jego potomstwo skazane było na śmierć. Jednakowoż przy zgrzeszeniu Adama zachodziła pewna okoliczność łagodząca i ta okoliczność dała, że tak powiemy, sposobność Boskiej miłości aby wraz z Jego mądrością i mocą uplanowały i uczyniły coś na korzyść człowieka. Tą okolicznością łagodzącą winę Adama było to, że inicjatywa nieposłuszeństwa Bogu i przekroczenia Jego przykazania nie wyszło z niego samego, ale pochodziła z zewnątrz od Lucyfera, który przez węża podstępnie i kłamstwem uwiódł Ewę, a ta z kolei stała się przyczyną przestępstwa Adamowego (1 Tym. 2:14). Wierzymy, że ta właśnie okoliczność łagodząca umożliwiła Boski plan zbawienia dla człowieka, drogą okupu, przez Jednorodzonego Syna Bożego, Chrystusa Jezusa, który dobrowolnie zstąpił na ziemię, jako doskonały człowiek, "aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował" (Żyd. 2:9); i zapewnił ludziom dar wiecznego żywota. - Rzym. 6:23.

Straż 1947.2