Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1949, nr. 6
1949 Numer 6.
Straż 1949 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Kiedy i gdzie wzięły początek ślubne obrączki (pierścionki) i jakie one mają znaczenie?

Najdawniejsze poszlaki pierścionków a raczej ozdobnych, drogich obrączek, odnaleziono w starożytnych grobach egipskich. Zwyczaj dawania pierścionków zaręczynowych był najpierw praktykowany przez Rzymian. Pierwotnie były to proste obrączki żelazne, a z czasem (mniejwięcej od drugiego wieku po Chrystusie) zastąpiono je obrączkami z droższych metali; chociaż pierścienie ozdobne, złote, były znane i noszone od najdawniejszych czasów. Pierścionki zaręczynowe były jakoby przyrzeczeniem i symbolem, że umowa zaręczyn będzie dotrzymana i w wyznaczonym czasie zatwierdzona ślubem małżeńskim.

Z pierścionków zaręczynowych rozwinęły się obrączki ślubne, lecz akuratnego czasu i stopni przekształcenia się z jednych na drugie nie możnaby już teraz dociec. Jednakowoż, odnaleziono złote obrączki ślubne datowane od piątego stulecia, chociaż nie jest pewnym czy były one już wtedy używane przy ceremonii ślubnej. Pewność co do ogólnego używania obrączek ślubnych przy zawieraniu małżeństw, historycy podają od jedenastego stulecia.

Znaczenie ślubnych obrączek jest proste i zrozumiałe. Przedstawiają one, że dane osoby związane są dozgonnym węzłem małżeńskim. Nabrały one tym większego znaczenia od czasu kiedy etyka chrześcijańska wyparła wielożeństwo; albowiem trafnie przedstawiają obręcz łączącą dwie osoby (męża i żonę) w jedną całość - w jedno ciało. Przedstawiają, że dwie osoby tak związane węzłem małżeńskim, stanowią harmonijne koło rodzinne i wszelki dodatek do tego koła może być tylko z wewnątrz (przez rodzące się z danego małżeństwa dzieci), gdy zaś jakiekolwiek wpieranie się trzeciej osoby z zewnątrz, psuje to harmonijne koło, staje się i nazywane jest "trójkątem," co jest wielkim złem i stopniem do nieobliczonych nieszczęść i tragedyj rodzinnych.

Chociaż w Biblii niema nic o ślubnych obrączkach (bo w czasach tych nie były one w użyciu), to jednak zacność obręczy małżeńskiej (reprezentowanej w okrągłej obrączce ślubnej), a bezecność "trójkąta" dobrze określił Apostół gdy napisał: "Uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane; ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził." - Żyd. 13:4.

Straż 1949.6