Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1966, nr. 5
1966 Numer 5.
Straż 1966 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Jak wielka liczba ludzi będzie zabita podczas wielkiego ucisku (Armagieddonu), gdy dojdzie do punktu kulminacyjnego? (Tutejsi świadkowie mówią, że wszyscy grzesznicy poginą).

Pismo święte daje do zrozumienia, że przy powrocie Chrystusa, przed ustanowieniem Królestwa Bożego na ziemi, miał być "czas uciśnienia, jakiego nie było jako narody poczęły być", i ze w tym ucisku wiele ludzi zostanie zabitych, tak że "gdyby nie były skrócone one dni", żadne ciało nie byłoby zachowane przy życiu (Dan. 12:1; Mat. 24:21-22). Z tego wynika, że w najsroższym ucisku, nazwanym "Armagieddon" (Obj. 16:16), będzie ogromne zniszczenie mienia i życia ludzkiego, tak że gdyby te dni nie były skrócone Boską interwencją (Ps. 45:9-11), wszelkie życie na ziemi byłoby zniszczone.

Obserwując obecne warunki na ziemi- niszczycielskie narzędzia wojenne, jakie narody już wytworzyły i coraz więcej ich tworzą- sprawdzamy, że powyższe przepowiednie biblijne, mogą być zrealizowane każdej chwili, gdyby doszło do większego rozruchu międzynarodowego. O możliwości, a nawet prawdopodobieństwa takiego konfliktu i zniszczenia, mało kto mógłby obecnie zaprzeczyć.

Wierzymy, że to jeszcze należy do przyszłości, lecz kiedy nastąpi, jak długo będzie trwało i ilu będzie zabitych, tego nam Biblia nie objawia. Możemy jednak pocieszać się Boską obietnicą, że Jego interwencja skróci te dni, powstrzyma szał nienawiści i walki międzynarodowej i przez ustanowienie sprawiedliwości na ziemi, "przywróci narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego i służyli Mu jednomyślnie." - Sof. 3:9.

Straż 1966.5