Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 3 - 2012


Spis treści

 Zdrowe zwyczaje

Na początku...

Jedzenie i picie
"Spożywanie" słowa Bożego, "picie" wody prawdy

Chodzenie z Bogiem
Podążanie wąską drogą

Odpoczynek
Odpoczynek sabatu i jego znaczenie

Uczenie się
W szkole Chrystusowej jesteśmy całe życie

Radość
Mamy wiele powodów do radości

Kąpiel
Oczyszczenie ze złych uczynków

Światło słoneczne
Bóg i Jezus to prawdziwe źródło światła i życia

Ćwiczenie zmysłów
Rozwijanie duchowych zmysłów wymaga ćwiczeń

Rozwój Izraela
Dziś w proroctwach


powrót wersja do druku

 

 Zdrowe zwyczaje

Zdrowe zwyczaje

Na początku

Na konwencji w Put-In-Bay w dniu 03.09.1908 roku, Henry Clay Rockwell wygłosił wykład „Duchowa kultura, albo rozwój siły duchowej”. Skrót tego przemó­wienia można znaleźć w Reprintach na stronie 4245, zaś pełen jego zapis znalazł się w „Raportach Konwencyjnych” z roku 1908.

Rockwell był członkiem komitetu redakcyjnego „Strażnicy” w chwili, gdy Pastor Russell zmarł w 1916 roku. Opuścił Towarzystwo w roku 1917 i stał się jed­nym z dyrektorów Pastoral Bible Institute a następnie członkiem komitetu redakcyjnego The Herald w 1918 roku. Jego wykład z 1908 jest inspiracją dla niniejsze­go numeru. Wiele rzeczy, które czynimy dla zacho­wania zdrowia fizycznego, ma swoje odpowiedniki w obszarze zdrowia duchowego. Artykuł „Jedzenie i picie” omawia kwestię źródeł naszego pożywienia, ponieważ ma to znaczący wpływ na nasze zdrowie.

Rozważania zatytułowane „Chodzenie z Bogiem” pokazują, jak często czasownik „chodzić” jest używany w Biblii w celu opisania procesu naśla­dowania Boga. W dzisiejszych czasach poświęceni Chrześcijanie chodzą wąską ścieżką wiodącą do ży­cia; świat będzie szedł po „gościńcu świątobliwości” w czasie Królestwa.

Mimo, że aktywność fizyczna ma istotny wpływ na zdrowie „Odpoczynek” jest równie ważny. Zasada ta jest prawdziwa również w naszym życiu ducho­wym. Jak napisano w Liście do Hebrajczyków, lud Boży wchodzi do odpocznienia, którego starożytni Izraelici nigdy nie doświadczyli.

„Nauka” jest równie ważna dla mózgu, jak wysiłek fizyczny dla organizmu. Jesteśmy w szkole Chrystusowej, aby uczyć się o Bogu.

„Radość” może nie być uznawana za kwestię zależną od wyboru, ale taką jest. Podobnie jak stres ma szkodliwy wpływ na zdrowie, tak radosne uspo­sobienie poprawia je.

„Kąpiel” opisuje naszą potrzebę nieustannego oczyszczanie się z grzechu. Wymaga to od nas przede wszystkim rozpoznania i uznania naszego grzesznego stanu. Jedno zdarzenie w życiu Dawida stanowi dla nas pouczający przykład w tej kwestii.

W artykule „Światło słoneczne” autor opisuje, w jaki sposób Bóg i Jezus są porównywani do słońca oraz wskazuje, że my powinniśmy stawać się do nich podobni.

Zakończymy niniejsze wydanie artykułem „Ćwiczenie zmysłów”, który jest rozważaniem, w jaki sposób rozwijamy nasze zmysły w miarę jak prze­chodzimy ze stanu „dzieci w Chrystusie” do pełnej dojrzałości

Obyśmy nadal wykonywali te czynności, które zachowają nas w duchowym zdrowiu.

powrót do góry wersja do druku