Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 6 - 2007


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Pierwsza Dyspensacja
Niewiele mamy powiedziane o tym, dlaczego Bóg chciał unicestwić swe dzieło.

Wiek Patriarchów
W tamtych czasach Bóg liczył się z jednostkami.

Wiek Żydowski
W tym wieku, Bóg liczył się z jednym narodem.

Wiek Ewangelii
W tym wieku Bóg liczy się ze wszystkimi narodami, prowadząc dzieło powołania.

Wiek Tysiąclecia
Ten "złoty wiek" już niebawem nastanie.

Dwa Żniwa
Gdy jeden wiek dobiega końca, rozpoczyna się drugi.

Oddalona wizja
Studium 2 rozdziału proroctwa Habakuka.

Wykres "Planu Wieków"


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Plan Wieków

Na początku

Gdzie nie ma objawienia, tam lud się rozprzęga (...) - Przyp. 29:18.

W 1877 roku, Nelson H. Barbour wydał "Trzy Światy i Żniwo tego Świata". C. T. Russell został wymieniony jako współwydawca. Ulotka ta zawierała wykres, pokazujący Plan Boży w podziale na okresy, z wykorzystaniem wzoru półokręgów, jakkolwiek bez linii poziomych, piramid, czy fragmentów piramid. Wykres miał służyć jako wizualna pomoc w próbie zrozumienia pojęcia świata który był, świata obecnego oraz świata jaki ma być, według opisu z 2 Piotra 3.

Dziewięć lat później, C. T. Russell wydał Boski Plan Wieków, zawierający składany wykres, bardzo podobny do tego, który znajduje się na 34 stronie tego czasopisma. W książce tej autor wyjaśnił w jaki sposób należy ów wykres rozumieć. Sam plan stał się popularny pomiędzy Badaczami Pisma Świętego i pomocny przy okazji tłumaczenia Planu Bożego innym; do dzisiaj jest w tym celu wykorzystywany.

W tym wydaniu przyjrzymy się głównym okresom zaznaczonym przez półokręgi. Z uwagi na objętość samego magazynu, brak jest miejsca na analizę linii poziomych i większości szczegółów, jakkolwiek każdy z elementów wykresu został opisany na ostatniej stronie wraz z odpowiednimi odwołaniami do zapisów Pisma Świętego.

Pierwszy z artykułów dotyczy świata, który był. Omawiany okres rozpoczyna się wygnaniem Adama i Ewy z Raju, a kończy potopem, który miał miejsce za czasów Noego. W Piśmie Świętym nie znajdziemy wielu informacji na temat tamtych czasów.

Kolejne trzy artykuły dotyczą wieków: Patriarchów, Żydowskiego i Ewangelii, trzech głównych okresów składających się na dzisiejszy świat. Następnie przedstawiona zostanie analiza Wieku Tysiąclecia (Mesjanistycznego), pierwszego okresu świata, który ma być. W tym czasie ustanowione zostanie Królestwo Chrystusowe i na cały świat spłyną jego błogosławieństwa.

Przejścia z Wieku Żydowskiego do Wieku Ewangelii, a następnie z Wieku Ewangelii do Wieku Mesjanistycznego zostały określone jako czasy żniwa, którym poświęcony został kolejny artykuł.

Wydanie zakończy badanie, werset po wersecie, proroctwa Hab. 2, skąd pochodzi tekst zamieszczony na wykresie: "Zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można szybko przeczytać."

Mamy nadzieję, że zarówno ci, którzy widzą wykres po raz pierwszy, jak i ci, którzy z nim dorastali, z przyjemnością spędzą czas nad rozważaniem jednego z najpopularniejszych wizualnych narzędzi wprowadzonych do ruchu Badaczy Pisma Świętego.


powrót do góry wersja do druku