Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1949, nr. 3
1949 Numer 3.
Straż 1949 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Proszę o pojaśnienie tekstów z 2 Moj. 13:21-22; 14:19-20. Co one oznaczają i jaka w nich zawiera się nauka dla kościoła?

Teksty te mówią o słupie obłokowym - chmura ciemna we dnie a świetlana w nocy - który prowadził Izraelitów w ich podróży z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Był to literalny obłok, zrządzony mocą Bożą, jako widzialny znak szczególniejszej opieki Bożej i Jego kierownictwa nad Izraelitami. Miał on uprzytomniać im obecność Boga i Jego szczególniejsze interesowanie się nimi.

Obłok ten posuwał się zwykle na przedzie tej karawany Izraelitów, lecz gdy pogoń dognała ich przy morzu Czerwonym, obłok przesunął się na tyły karawany i przez całą noc zasłaniał Izraelitów przed Egipcjanami, będąc chmurą ciemną dla Egipcjan a jasną dla Izraelitów. Ten zarys może być piękną ilustracją i ważną lekcją dla Kościoła w czasie obecnym, kiedy to pozaobrazowy Mojżesz rozpoczyna swe dzieło oswobodzenia duchowego Izraela ż niewoli pozaobrazowego Faraona, czyli szatana. Tu również obecność Pańska zamanifestowana jest w chmurze ucisku, która dla sług pozaobrazowego Faraona przedstawia się ciemną i beznadziejną nocą, lecz dla ludu Bożego jest ona jasną, ponieważ świadczy o bliskim ustanowieniu królestwa Bożego. - Łuk. 21:25-31.

Straż 1949.3