Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Artykuł
Drukuj Cały Numer
1969 Numer 6.
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Czy jesteś skłonny przebaczać?

"Odpuszczajcie jedni drugim, jako wam Bóg w Chrystusie odpuścił"; napisał Apostoł Paweł w Liście do Efezjan 4:32.

Czyś zastanowił się kiedy ile uduchowienia znajduje się w Tobie? Czy uduchowienie może być mierzone? Ono zapewne nie może być mierzone modlitwami. Za wiele jest modlenia dla wywarcia wrażenia na "słuchających" a nie dla korzyści modlącego. Nie można też mierzyć uduchowienia z głośnych świadectw ani z wykrzykników "Amen" i "Alleluja," które często powodują zamieszanie niż zbudowanie. Nawet hojność w udzielaniu, nie zawsze jest nieomylnym świadectwem uduchowienia, bo może być czynione w celu zdobycia uznania ;albo dla uspokojenia sumienia. Im więcej zastanawiamy się nad istotnym uduchowieniem, tym bardziej przekonywujemy się, że najpewniejszą próbą, prawdopodobnie, czyjegoś uduchowienia jest cnota przebaczania.

Zapytaj więc sam siebie: Czy trudno mi przebaczyć urazy bratu? Duchowo wzrastamy gdy wpatrujemy się w Jezusa i naśladujemy Go. Im więcej stajemy się podobni Jemu tym łatwiej będzie nam przebaczać drugim. Gdy wspomniemy jak wiele On nam przebaczył, powinniśmy z gotowością przebaczać drugim, tak jak "Bóg w Chrystusie przebaczył nam." Efez. 4:32.

Razu pewnego Jan Wesley podróżował z pewnym generałem, który mocno gniewał się na jednego ze swoich podwładnych. Ten przystąpił do owego generała i pokornie prosił o przebaczenie, lecz generał z gniewem odrzekł: "Ja nigdy nie przebaczam!" Wesley spojrzał w oczy generała i rzekł: "To ty, Panie, chyba nie grzeszysz." Czy chciałbyś aby Bóg przebaczał Tobie, tak jak Ty przebaczasz drugim? Wzrost w łasce jest wzrostem łaskawości w przebaczaniu.

Twoja gotowość do przebaczania jest najlepsza miara Twojego uduchowienia. Rozważ to dobrze i przebacz, jeżeli masz przeciwko drugiemu skargę. - Kol. 3:13.

Dla lepszej nauki pod tym względem, warto przeczytać Ew. Mat. 5:23-26 i Łukasza 18:10-14; a także słowa Chrystusa Pana: "Jeźli nie odpuścicie ludziom upadków ich, i Ojciec Wasz nie odpuści wam upadków waszych." Mat. 6:14

Autor nieznany