Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Pascha

Biblioteka
 

Index teksów Biblijnych cytowanych w Broszurce

Proroctwo Daniela
- 11:31

Dzieje Apostolskie
- 2:42
- 2:46
- 5:41
- 12:4
- 14:23
- 20:7

List do Efezjan
- 4:15-16
- 5:30
- 6:10

List do Filipian
- 3:8

List do Galacjan
- 4:4
- 6:10

List do Hebrajczyków
- 3:1
- 4:16
- 10:22
- 10:36-39
- 12:23
- 12:24

Proroctwo Izajasza
- 63:3

Ewangelia Jana
- 1:11-12
- 1:12
- 1:29
- 6:55
- 7:8
- 7:30
- 8:20
- 10:10
- 12:31
- 15:20
- 17:15-16
- 17:20
- 19:30
1 List św Jana
- 3:1
- 3:14
- 3:16

List św. Jakuba
- 2:15-17

List do Kolosan
- 1:24
- 1:26

1 List do Koryntian
- 2:10
- 2:14
- 5:7-8
- 10:16-17
- 11:23-29
- 12:12

Ewangelia Łukasza
- 12:32
- 22:3
- 22:19-20
- 22:32

Ewangelia Marka
- 13:14

Ewangelia Mateusza
- 5:11-12
- 18:15-17
- 18:20
- 21:9
- 24:14
- 26:26-27
- 26:29
2 Księga Mojżeszowa
- 12:6
- 12:44
- 18:42

3 Księga Mojżeszowa
- 10:11
- 23:5-6

4 Księga Mojżeszowa
- 18:20-21

5 Księga Mojżeszowa
- 17:8-11

Objawoenie św. Jana
- 2:11
- 20:6

1 List św. Piotra
- 2:9
- 2:24

Księga Psalmów
- 82:7

List do Rzymian
- 6:3
- 8:18-19
- 8:21-22
- 11:11-26
- 12:5
- 12:17

2 list do Tesaloniczan
- 3:12

2 list do Tymoteusza
- 2:11-12
- 2:15
- 3:12
- 4:8