Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Strona główna - Szukaj

powrót wersja do druku

Na Straży

Numer 1 - 2006


Spis treściOd redakcji

Boska "krótka chwila"
"Długi czas" i "krótka chwila" to pojęcia względne.

Koronujesz rok dobrocią
By nie zacząć wątpić wraz z pojawieniem się trudności.

Grzech i pokuta
Różnica pomiędzy zapomnieniem, wybaczeniem i ukaraniem grzechu.

Czcij ojca twego i matkę twoją...
O najprostszych sposobach oddawania czci naszym rodzicom.

Czcij ojca twego i matkę twoją...
Gdy nie istniał jeszcze system emerytur i rent.

Podziękowanie za rok
wiersz, br. A. Budzyński

Dlaczego warto szanować dzieci
Negatywne postawy rodziców wobec dzieci - czyli o "pobudzaniu do gniewu" (Efezj. 6:4).

Myśli i zdania

Dwa podobieństwa
Przyszłe życie jest życiem doskonałym i dopóki ono nie zostanie osiągnięte, zawsze musimy mówić, że realizacja planu Bożego jest procesem jeszcze nie zakończonym.

Jerozolima - punkt zapalny (8)
Mosche Dayan przed "BramąZłotą" w Jerozolimie powiedział:
"Tę stronę możemy otworzyć my, tę drugą może otworzyć tylko Mesjasz!"


Nekrologi

Konwencje w roku 2006

Data Pamiątki

Okładki i nie tylko...
Grafika stanowi pewną informację o założeniach stawianych sobie przez Redakcję. Warto więc prześledzić, jak zmieniała się szata graficzna naszych czasopism.

O okładce z 1925 roku

powrót wersja do druku

 

 BŁOGOSŁAWIENI SĄ ODTĄD UMARLI, KTÓRZY W PANU UMIERAJĄ

- W dniu 31 maja 2005 r. zasnął w Panu brat STEFAN MIĘKINA, członek Zboru w Kozach Dolnych. Przeżył lat 85, w tym w Prawdzie 55 lat.

- W dniu 25 sierpnia 2005 r. zasnęła w Panu siostra MARIA CHACHLICA, członkini Zboru w Krakowie. Przeżyła 67 lat, w tym 35 lat w Prawdzie.

- W dniu 26 października 2005 r. zasnęła w Panu siostra WIKTORIA ZABŁOCKA, członkini Zboru w Chrzanowie. Przeżyła 101 lat, w tym 40 lat w Prawdzie.

- W dniu 6 listopada 2005 roku zmarła siostra STANISŁAWA STĽŚKO, członkini Zboru w Kozach Dolnych. Przeżyła 75 lat.

- W dniu 18 listopada 2005 r. zmarł brat WIKTOR PLEWNIOK, członek Zboru w Mysłowicach-Brzezince. Urodził się 26 października 1915 r. Przeżył 90 lat, w tym 73 lata w poświęceniu, które rozpoczął jako 17-letni młodzieniec w 1932 r. Był gorliwym i cenionym bratem, zawsze pogodnym, który życie poświęcił Prawdzie i chorej żonie.

- W dniu 30 listopada 2005 r. zmarł nagle brat KAZIMIERZ SZARKOWICZ, członek Zboru Vancouver. Urodził się w Polsce w 1971 r., gdzie w wieku 18 lat poświęcił się Panu Bogu. Rok później wyjechał do Kanady.
W 1994 roku wraz z Patrycją Potempa założył rodzinę. Czynnie uczestniczył w życiu Zboru, a przez ostatnie 7 lat służył jako diakon. Osierocił dwóch synów: Dawida (8 lat) i Jakuba (4 lata). Pustkę po jego odejściu odczuwa nie tylko najbliższa rodzina, ale również bracia, dla których jego serce i dom były zawsze otwarte. Wyrazem sympatii i świadectwem jego życia byli licznie zgromadzeni na pogrzebie znajomi i współpracownicy.

- Dnia 29 grudnia 2005 r. zasnął w Panu brat STEFAN CIECHANOWSKI, członek i wieloletni brat starszy Zboru w Krakowie. Przeżył 97 lat. Na służbę Panu poświęcił się w roku 1933.

- W dniu 9 stycznia 2006 zmarła w wieku 83 lat ANNA PRUS, która była długoletnią przyjaciółką Zboru w Kozach Dolnych.

- W dniu 28 stycznia 2006 r. zasnęła w Panu siostra EMILIA SIWEK, członkini Zboru w Niepołomicach. Przeżyła 70 lat, na służbę Panu poświęciła się 15 lat temu.

- Dnia 5 lutego 2006 r. zasnęła w Panu siostra WŁADYSŁAWA GALOS, członkini Zboru w Krakowie. Przeżyła 70 lat, w tym 15 lat w służbie dla Pana.


powrót do góry wersja do druku