Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 6 - 2010


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Izrael
Ufność i posłuszeństwo względem Boga są konieczne dla odniesienia zwycięstwa.

Bileam
Żądza pieniędzy popchnęła go na złą drogę.

Heli
Bierny i niewierny Heli to przeciwieństwo Samuela, najlepszego sędziego Izraela.

Saul
Pochodzenie Saula mogło przyczynić się do jego poczucia niższości.

Dawid
Historia drugiego króla Izraela to przykład upadku i odkupienia.

Joasz
Joasz upadł, ponieważ opierał się na słabości Elizeusza a nie na mocy Boga.

Uzjasz
Pycha pchnęła go do przekroczenia jego władzy.

Judasz Iskariota
Miłość pieniędzy mogła przyczynić sie do upadku człowieka, który powinien był się tego wystrzegać.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Gdzie popełnili błąd?

Na początku

"Ci, którzy nie pamiętają wydarzeń z przeszłości, są skazani na to, żeby je powtórzyć". Tak napisał filozof George Santayana. Krótka pamięć wydaje się cechą powszechną, jako że często widzimy przykłady błędów popełnianych na okrągło.

W Biblii odnajdujemy ilustracje wielu osób, które podjęły złe decyzje. Dlaczego tak postąpiły, skoro widmo konsekwencji nigdy nie było wątpliwe? Czy Ewa naprawdę sądziła, że spożycie zakazanego owocu nie przyniesie przykrych następstw? Czy lud Izraela sądził, że po ukamienowaniu Jozuego i Kaleba oraz powrocie do Egiptu Bóg nadal będzie zsyłał mu mannę każdego dnia? Najwyraźniej tak właśnie myśleli. W tym wydaniu opisane zostały przypadki osób, które podjęły w życiu złe decyzje oraz następstwa ich decyzji. Przykłady te istnieją po to, żeby inni mogli się na nich uczyć (patrz: 1 Kor. 10:11). Mimo że najbardziej pożyteczna lekcja wynika z doświadczenia, należy również czerpać wiedzę z obserwacji.

Autor pierwszego z artykułów zatytułowanego "Izrael", skupia się na analizie grupowej decyzji, która spowodowała czterdziestoletnie opóźnienie wejścia do ziemi obiecanej. Niemalże pod koniec tej wędrówki, Balaam, prorok nie będący z Izraela, pokazał w jaki sposób chciwość może wpłynąć na osąd.

Eli, izraelski arcykapłan, kształcący przekupnych synów, tak bardzo lekceważył swoje obowiązki, że można się dziwić, iż pod jego opieką wychował się Samuel, najznakomitszy sędzia Izraela.

Po okresie sądzenia Izraela przez Samuela nastały czasy królów. Saul był pierwszym z nich. Swoje panowanie rozpoczął dobrze, ale zakończył źle. Drugim królem był Dawid, zdecydowanie inny, a jednak tak podobny w ludzkich ułomnościach. Przytoczone przykłady dowodzą, że Bóg nie chroni jednostek przed konsekwencjami ich działań.

Joasz był królem w późniejszych czasach. Kiedy przybył do umierającego Elizeusza z prośbą o pomoc, jego brak wiary stał się oczywisty i wpłynął na dalsze wydarzenia.

Uzjasz był wnukiem Joasza. Panował dobrze, ale kiedy na jeden dzień chciał zostać kapłanem, zamiast tego stał się trędowaty.

Niniejsze wydanie zakończymy tekstem o Judaszu Iskariocie, który swą złą sławę zawdzięcza temu, że będąc jednym z dwunastu wybranych, z powodów nie do końca zrozumiałych, zdradził Jezusa.

Oby przytoczone przykłady pomogły w podejmowaniu właściwych decyzji w naszym życiu, podczas gdy szukamy możliwości zadowolenia swoim działaniem naszego Ojca Niebieskiego.

powrót do góry wersja do druku