Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 2 - 2010


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Poświęcenie
Wszyscy prawdziwi Chrześcijanie powinni być oddani, zaangażowani i poświęceni w słubie niebieskiemu Ojcu.

Poświęcone myślenie
Myśli to ważne pole bitwy dla Nowego Stworzenia. Zwycięstwa tam odniesione prowadzą do zwycięstwa w chrześcijańskim życiu.

Co rośnie w Twoim ogrodzie?
W chrześcijańskim charakterze należy pielęgnować owoce ducha i łaski, a wykorzeniać chwasty ułomności.

Wyświęcenie kapłanów
Siedmiodniowe wyświęcenie kapłanów jako siedem okresów Wieku Ewangelii.

Radosny przykład poświęcenia
Przykład jaki daje apostoł Paweł to wzór do naśladowania w doświadczeniach.

Ostatni dzień
Nauki płynące z wydarzeń ostatniego dnia ziemskiej służby naszego Pana.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Poświęcenie i Pamiątka

Na początku

Okres Pamiątki to czas głębokich rozmyślań o pełnym oddania życiu naszego Pana Jezusa, który jest dla nas przykładem. Było to życie pełne poświęcenia w czynieniu woli niebieskiego Ojca.

Niniejsze wydanie rozpoczniemy artykułem zatytułowanym "Poświęcenie". Wyjaśnia on, co znaczy dla nas to pojęcie i omawia kontekst w jakim słowo to pojawia się w Piśmie Świętym.

"Poświęcone myślenie" opisuje wagę myśli w naszym chrześcijańskim życiu. Musimy sadzić i dbać o myśli dobre, zaś wykorzeniać wszystkie te, które nie są produktywne dla owoców ducha świętego.

"Co jest w twoim ogrodzie?" to druga część tych rozważań. Ogród naszych charakterów to miejsca, gdzie wzrastać powinny bogate i piękne kwiaty prawdy oraz łaski, na chwałę naszego Pana. Jak możemy osiągnąć takie rezultaty? Artykuł ten zawiera szereg cennych porad.

"Poświęcenie kapłanów" to opis szczegółów, które składały się na siedmiodniowy proces wyświęcania kapłanów w starożytnym Izraelu. Jest to bogata symbolika wskazująca nam na sposób wyświęcania członków Kościoła w czasie Wieku Ewangelii, ku pełnieniu przez nich niebieskich obowiązków w czasie kolejnego wieku, jako "kapłanów Boga i Chrystusa" (Obj. 20:6).

"Nasza radość przykładem w poświęceniu" to artykuł, który rozważa pisma św. Pawła, a zwłaszcza List do Filipian, pod kątem jego napomnień do trwania w radosnym duchu w czasie naszej poświęconej wędrówki z Bogiem.

Wydanie zakończy artykuł "Ostatni dzień", który zawiera rozważania nad wydarzeniami kończącymi ludzkie życie Jezusa. Wspominając Jego troskę o uczniów, Jego napomnienia, wytrwałość w dążeniu do celu oraz cierpienia dla nas, być może docenimy nieco bardziej możliwość brania z Niego przykładu.

Czas Pamiątki to okres wspominania poświęconego życia naszego Pana Jezusa, Jego ofiary za nas i okazja do czynienia postanowień aby prowadzić nasze Chrześcijańskie życie na Jego wzór. Jeżeli w doświadczeniach życia będziemy stosować Chrześcijańskie zasady, wówczas będziemy kształtować nasz charakter na podobieństwo naszego Pana. Jeżeli pominiemy zbędne ziemskie cele i poświęcimy nasz czas na badanie Pisma Świętego i służbę dla Pana oraz braci, wówczas kroczyć będziemy ścieżką wyznaczoną przez Jezusa w czasie Jego misji.

Mamy nadzieję, że te artykuły będą pomocne w czasie przygotowań (może zastąpić: rozważań nad Pamiątką) do tegorocznej Pamiątki.

powrót do góry wersja do druku