Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 6 - 2009


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Uzdrowił ich wszystkich
Św. Łukasz opisuje 6 cudów, które nie są zarejestrowane nigdzie indziej.

Społeczność z Bogiem
Św. Łukasz opisuje więcej modlitw Jezusa, niż pozostali ewangeliści.

Lekcje dla chętnych słuchaczy
Ewangelia św. Łukasza zawiera opis 11 wyjątkowych przypowieści, w tym przypowieść "o Bogaczu i Łazarzu".

Błogosławienie Boga
Dwa pierwsze rozdziały ewangelii św. Łukasza zawierają opis hymnów Marii, Zachariasza, aniołów i Symeona.

Wierne niewiasty
Wkład kobiet w realizację misji Jezusa nie może być pominięty.

Obywatele drugiej kategorii
Poganie, Samarytanie i niewiasty to ludzie pogardzani w tamtych czasach przez większość, ale nie przez Jezusa.

Człowiek cudów
Studium 5 rozdziału ewangelii św. Łukasza.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Ewangelia św. Łukasza

Na początku

Chociaż imię autora nie jest wymienione ani w tej ewangelii, ani w Dziejach Apostolskich, to jednak uczeni w większości uważają, że św. Łukasz jest autorem obu tych ksiąg. Jeżeli jest to prawdą, byłby on odpowiedzialny za powstanie niemal jednej czwartej Nowego Testamentu.

Zgodnie z zapisem Kol. 4:4, św. Łukasz był lekarzem. I rzeczywiście, zapis jego ewangelii zawiera określenia medyczne, które nigdzie indziej się nie pojawiają. W pośredni sposób jest on również wspomniany w Dz. Ap. 16:10, gdzie użyta została liczba mnoga "my" - wskazując na św. Pawła i św. Łukasza, którzy mieli wyruszyć do Macedonii.

Ewangelia św. Łukasza jest zapisem najbardziej kompletnym ze wszystkich tekstów ewangelii. Jest jedynym, który wspomina o wydarzeniach sprzed narodzin Jezusa i opisuje, co działo się zanim rozpoczął On swą służbę. Ponieważ był poganinem, a tym samym stał poza ortodoksyjnym społeczeństwem żydowskim, pisał wiele o tych, którzy z żydowskiego punktu widzenia byli nieistotni: o celnikach, poganach, Samarytanach i niewiastach. Niniejsze wydanie naszego czasopisma zajmie się analizą wielu aspektów tej wspaniałej ewangelii i znalazły się w nim następujące tematy:

1) Unikalny opis cudów: połów ryb, wzbudzenie syna wdowy, uzdrowienie chorej kobiety, uzdrowienie człowieka chorego na puchlinę, dziesięciu trędowatych oraz człowieka z odciętym uchem.

2) Modlitwy Jezusa przy różnych okazjach.

3) Przypowieści, jakie znaleźć możemy tylko w tej ewangelii.

4) Cztery pieśni nigdzie indziej nie opisane.

Krótko omawiamy również przypowieść o bogaczu i Łazarzu, tak często błędnie cytowaną jako dowód istnienia cierpień poza grobem. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że jest to jedyna przypowieść, gdzie jej bohater został nazwany z imienia, a w tym przypadku imieniem osoby, którą Jezus rzeczywiście wzbudził z martwych kilka tygodni później.

Dwa artykuły omawiają relacje jakie łączyły Jezusa z pogardzaną przez Żydów grupą społeczeństwa, włączając w to niewiasty i przedstawicieli innych klas.

Wydanie to zamkniemy studium 5 rozdziału Ewangelii św. Łukasza, gdzie opisane zostały trzy cuda dokonane przez Jezusa. Były one nie tylko manifestacją Jego mocy, ale stanowiły ilustrację większych dzieł, jakich dokonywać On będzie w czasie Królestwa (Jan. 14:12).

Ufamy, że prezentowane artykuły przyczynią się do większego uznania Syna Bożego i jego wiernego kronikarza, św. Łukasza.

powrót do góry wersja do druku