Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 2 - 2009


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Umycie nóg uczniom
Czyn ten to przykład prostej i praktycznej usługi względem siebie nawzajem.

Boży wieczny zamiar
Boża rodzina duchowych istot będzie obejmować Jezusa i 144.000 innych.

Społeczność ofiary Jezusa
Mamy udział w podobnych doświadczeniach jak Jezus, starając się iść Jego śladem.

Jak szuka jeleń
Studium Psalmu 42.

Maczając chleb
Judasz żałował swej decyzji, ale to apostoł Piotr pokutował.

Kto będzie największy?
Jesteśmy jak słudzy, którzy co najwyżej są w stanie uczynić to, czego się od nich oczekuje.

Pożegnalne kazanie Jezusa
Rozważania nad 14 rozdziałem Ewangelii św. Jana.

Droga do Getsemane
Wiedząc, że czas jest krótki, Jezus starannie dobierał słowa, aby lepiej zapadły w pamięć.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Praktyczne zastosowanie Pamiątki

Na początku

Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich - Jan. 15:13.

Po zachodzie słońca w dniu 7 kwietnia 2009 roku, Badacze Pisma Świętego na całym świecie zgromadzili się wspólnie na uroczystościach upamiętniających śmierć Jezusa Chrystusa. W ten sposób zrealizowali oni Jego prostą prośbę o spożycie chleba i wypicie wina w geście wspomnienia Jego śmierci (1 Kor. 11:24,25). Pamięć o Jego śmierci wyrażana w ten sposób oraz chrzest z wody dla wierzących, to dwa sakramenty realizowane przez naśladowców Jezusa.

W niniejszym wydaniu czasopisma The Herald, zastanawiamy się nad niektórymi praktycznymi aspektami związanymi z Pamiątką, które powinniśmy wdrażać w naszym codziennym życiu. Zaczniemy artykułem "Umycie nóg uczniom", który opisuje znaczenie tego służebnego gestu Jezusa, uczynionego w sytuacji, gdy nikt inny o nim nie pamiętał. Obmywanie stóp nie jest zwyczajem rozpowszechnionym w dzisiejszych czasach, jednakże istnieje wiele innych możliwości i rodzajów posługi.

"Wieczny Boży zamiar" wyjaśnia nam przyczynę, dla której Bóg zaplanował istnienie rodziny dzielącej wraz z Nim Jego naturę. Jej początkiem był Jego jednorodzony Syn (Jan. 1 :14), zaś w przyszłości obejmie ona wiernych członków Kościoła, którzy będą mieli udział wraz z Chrystusem we wszystkim, jako Jego Oblubienica. Członkowie Kościoła dzielą doświadczenia Chrystusa, nie dodając jednakże do Jego drogocennej ofi ary żadnej wartości w zakresie pojednania, co wyjaśnione zostało w artykule "Udział w ofi erze Jezusa". Studium Psalmu 42 zatytułowane "Jak szuka jeleń" pokazuje pragnienie Dawida, aby być w społeczności z Bogiem.

Kontrast pomiędzy zdradą Judasza, a zaparciem się Piotra opisany został w artykule "Zamoczenie chleba". Judasz trwał na swej złej drodze aż do końca, podczas gdy apostoł Piotr pokutował i stał się fi larem Kościoła. Przed spotkaniem na ostatniej wieczerzy oraz w jej trakcie, apostołów gnębiło pytanie "Kto będzie największy?" Ambicja ta spowodowała, że nie docenili oni w należyty sposób lekcji pokory udzielanej im ustawicznie przez Mistrza.

Zapis Ewangelii św. Jana przekazuje nam szeroki rejestr wypowiedzi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy. "Pożegnalne kazanie Jezusa" analizuje te słowa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miłość. Kazanie to trwało nawet po opuszczeniu przez Jezusa i apostołów górnego pokoju, co zostało pokazane w artykule zatytułowanym "Droga do Getsemane".

Gdy będziemy rozważać te wydarzenia bezpośrednio poprzedzające ukrzyżowanie, skupmy się na nauce jaką Jezus pozostawił swym najbliższym naśladowcom. Postarajmy się zrealizować w praktyce te zalecenia, aby w ten sposób pokazać swą wierność we wszystkim.


powrót do góry wersja do druku