Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 5 - 2008


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Królestwo Chrystusa
Poznanie Bożych zasad umożliwi ludzkości uzyskanie statusu "synów Bożych".

Dzień sądu
Los niewierzących nie jest określany z chwilą ich śmierci. Ich sąd nastąpi w przyszłości.

Doskonały człowiek i jego środowisko
Studium Izaj. 35.

Raj
Jezus nigdy nie obiecał złoczyńcy na krzyżu, że ten nie umrze tego dnia.

Pragnienie wszystkich narodów
Marzenie ludzi o raju na ziemi kiedyś się spełni.

Czasy restytucji
W dniu Pięćdziesiątnicy św. Piotr przypomniał zapowiedzi proroków co do przyszości.

Woda życia
Woda wypływająca z Bożego tronu będzie uzdrawiać i poić całą ludzkość.

Prorocy Boży o przyszłości


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Prorocy Boży o przyszłości

Amos: "I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Nasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce. Zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt ich już nie wyrwie z ich ziemi, którą im dałem - mówi Pan, twój Bóg" (Amos. 9:14-15).

Micheasz: "I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać. I pójdzie wiele narodów, mówiąc: Pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana i do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył swoich dróg, abyśmy mogli chodzić jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon i słowo Pana z Jeruzalemu!" (Mich. 4:1-2).

Joel: "A potem wyleję mojego Ducha na wszelkie ciało, i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia" (Joel 3:1). Ozeasz: "Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga, i Dawida, swojego króla, i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci" (Oz. 3:5).

Habakuk: "Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione" (Hab. 2:14).

Sofoniasz: "Dlatego oczekujcie dnia - mówi Pan - w którym wystąpię jako oskarżyciel. Bo mam zamiar zgromadzić narody, zebrać królestwa, aby wylać na nie swoją popędliwość, cały żar swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej żarliwości. Potem jednak przemienię ludom ich wargi na czyste, aby wszystkie mogły wzywać imienia Pana i służyć mu jednomyślnie" (Sof. 3:8-9).

Dawid: "Wieczorem bywa płacz, ale rankiem wesele" (Ps. 30:6).

Izajasz: "Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód, które wypełniają morze" (Izaj. 11:9).

Aggeusz: "Poruszę wszystkie narody tak, że napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię ten dom chwałą - mówi Pan Zastępów" (Agg. 2:7).

Zachariasz: "I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, połowa do morza na wschodzie, a połowa do morza na zachodzie, i tak będzie w lecie i w zimie. I będzie Pan królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię" (Zach. 14:8-9).

Jeremiasz: "I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich - mówi Pan - Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę" (Jer. 31:34).

Mojżesz: "Lecz - na moje życie - napełni się chwałą Pana cała ziemia" (4 Moj. 14:21).

Ezechiel: "Wtedy Ja dam im nowe serce i nowego ducha włożę do ich wnętrza; usunę z ich ciała serce kamienne i dam im serce mięsiste" (Ezech. 11:19).

Jan: "I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi, i otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły" (Obj. 21:3-4).


powrót do góry wersja do druku