Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 2 - 2007


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Gniew
Gniew jest grzechem najbardziej wszechobecnym, najbardziej szkodliwym.

Pożądanie
Pożądanie jest wybujałym pragnieniem.

Pycha
Często zupełnie nie jesteśmy jej świadomi.

Chciwość
Chciwość jest bałwochwalstwem ponieważ stawia rzeczy w miejscu Boga.

Lenistwo
Łatwiej go zauważyć u innych niż u siebie.

Obżarstwo
Przejawia się na wiele sposobów.

Zazdrość
Pochodzi od Szatana i była jego grzechem.

Walcząc o wiarę
Studium Listu św. Judy.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Siedem grzechów śmiertelnych

Na początku

Ludzie lubią wyliczenia. Świat starożytny nie znał jedynie "cudów", lecz szczycił się "siedmioma cudami". Bóg nigdy nie ponumerował przykazań, ale my zawsze mówimy że jest ich dziesięć.

Gdzieś na początku epoki chrześcijańskiej powstała lista Siedmiu Grzechów Śmiertelnych, po czym została rozpowszechniona. Zadziwiające, ale to wyliczenie pozostało w miarę jednolite, choć niekiedy zmieniały się określenia i nazwy poszczególnych grzechów, uwspółcześniane w miarę rozwoju języka.

Grzechy te zadawane są nam samym, w przeciwieństwie do siedmiu grzechów wymienionych w Przyp. 6:16-19, które w większości skierowane są przeciwko innym. Gdy grzechy śmiertelne nie są objęte kontrolą, osoba je popełniająca cierpi. Ktoś kiedyś porównał działanie zawiści do wypicia trucizny i oczekiwania na to, że umrą wszyscy inni. Pycha jest jedynym grzechem który znajduje się na liście grzechów śmiertelnych oraz na liście w Przyp. 6:16-19.

"Gdyby chcieć znaleźć wspólny mianownik dla wszystkich grzechów, prawdopodobnie byłaby nim nienawiść. Jeżeli chodzi o działanie, długofalowe konsekwencje nienawiści polegają na samozniszczeniu. Dlatego rzeczywiście karą za grzech jest śmierć." - Dr Karl Menninger, "Co powstaje z grzechu?", str. 172.

Chociaż nie znajdziemy ani jednego wersetu, który by zbiorowo traktował o Siedmiu Grzechach Śmiertelnych, to jednak wszystkie one są powszechnie potępione w Piśmie Świętym.

Rozpoczniemy artykułem o gniewie i zobaczymy, jak bardzo szkodliwy jest ten grzech zarówno wobec nas samych, jak i innych. Już w 1 Moj. 3 pojawiło się pożądanie, gdy Ewa tak bardzo pragnęła czegoś, że posunęła się nawet do okazania nieposłuszeństwa wobec Bożego Prawa, by to osiągnąć.

W artykule "Pycha" przeczytamy o tym, że poczucie ważności czyni ten grzech bardzo trudnym do zauważenia w nas samych. "Chciwość" wyjaśnia, że grzech ten jest bałwochwalstwem przyjmującym pozór czegoś innego. Studium dotyczące lenistwa wykazuje, że chociaż ludzie racjonalizują niechęć do wysiłku, to jednak pozostaje on odrażający dla Boga.

"Obżarstwo" demaskuje ten grzech jako nie tylko odnoszący się do pokarmów. Jest to niepohamowany apetyt na wszystko, co jest upragnionym obiektem. Zawiść może być nazwana grzechem pierworodnym, który objawił się gdy Szatan powiedział w swym sercu, że stanie się równy Najwyższemu.

"Walka o wiarę" to artykuł zamykający niniejsze wydanie. Jest to studium listu Judy, który opisuje wiele z "grzechów śmiertelnych" jako sidła dla Kościoła w czasach ostatecznych.

Obyśmy wszyscy byli w stanie zwalczać owe śmiertelne grzechy gdy widzimy je w naszym życiu.


powrót do góry wersja do druku