Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 1 - 2007


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Nasza odpowiedzialność
Co jesteśmy winni Stworzycielowi.

Ufając sprawiedliwości Bożej
Od Adama do pokuty.

W jaki sposób obietnica dana Abrahamowi winna nas zmieniać
Błogosławcie, a nie przeklinajcie.

Święty, sprawiedliwy i dobry
Duch dziesięciu przykazań.

Chrystus umarł raz
Wszystko zawdzięczamy Okupowi.

Przykład Jezusa
Oczekujcie Pana.

W jaki sposób przykład Jezusa winien zmieniać nasz charaketer
Cierpliwość, przebaczenie i wiele innych.

Ofiara za grzech
Winniśmy iść w ślady Zbawiciela.

Zmartwychwstanie i wierność
Nie bójmy się czynić dobrze.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Doktryny pomagające rozwinąć chrześcijański charakter

Na początku

Biblia naucza doktryn. Doktryny mają za zadanie nauczyć nas, w jaki sposób zmienić samych siebie z obecnego stanu do stanu, w jakim powinniśmy się znajdować. Nasz charakter powinien upodobnić się do charakteru naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Cały wszechświat, życie oraz ludzka egzystencja świadczą o mocy i mądrości Boga, naszego Stworzyciela. Artykuł "Nasza odpowiedzialność" względem Stworzyciela określa nasze zobowiązanie względem Niego.

"Ufając sprawiedliwości Bożej" to rozważania nad Listem do Rzymian, których przedmiotem jest nasza świadomość osobistego grzechu powinna skłaniać nas do pokuty oraz cierpliwości względem innych.

"W jaki sposób obietnica Abrahamowi powinna nas zmieniać" to artykuł podkreślający Bożą przysięgę błogosławienia wszystkich ludzi, wobec czego powinniśmy teraz błogosławić, a nie przeklinać.

Dziesięć przykazań nadal pozostaje wiarygodnym standardem chrześcijańskiego życia w dzisiejszych czasach, o czym wspomina artykuł "Święty, sprawiedliwy i dobry".

"Chrystus umarł raz za wszystkich" oraz "Nasza wdzięczność" to rozważania nad usprawiedliwieniem z wiary od czasów dawnych do teraźniejszości oraz nad naszą wdzięcznością względem Boga i Chrystusa.

Jezus jest nadal wzorem, w stosunku do którego powinniśmy dostosowywać nasze chrześcijańskie charaktery. Dwa praktyczne rodzaje podejścia pokazane zostały w artykułach "Przykład Jezusa", "Nasz charakter" oraz "Jak przykład Chrystusa powinien zmieniać nasz charakter". Powinniśmy uczyć się miłować naszych nieprzyjaciół teraz, jeżeli chcemy ich błogosławić w czasie trwania Królestwa Chrystusowego.

Chociaż wierny Kościół nie dodaje żadnej wartości do ofiary za grzech, osobista i łączna samoofiara może teraz dać nam możliwość przyłączenia się do Chrystusa w Wieku Tysiąclecia, w dziele zastosowania zasługi jego okupu dla usunięcia grzechu całego świata. To jest przesłanie artykułów "Ofiara za grzech" oraz "Chrześcijańska ofiara".

"Zmartwychwstanie" oraz "Wierność aż do śmierci" zwracają naszą uwagę na fakt, że istnieje jeden lek na wszystkie nasze niedole i nieszczęścia całego świata. Tym lekarstwem jest zmartwychwstanie. W ten sposób wiara niszczy strach.

Doktryna nie jest intelektualną koncepcją mającą oddzielić nas i naszych przyjaciół od "złych ludzi". Doktryna ma być stosowana przez każdego do siebie samego. Szukajmy zatem sposobów na zastosowanie każdej z doktryn, a następnie stosujmy je w praktyce.


powrót do góry wersja do druku