Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 5 - 2006


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Ziemia
Od jądra aż po wody na powierzchni, ziemia jest stworzona by podtrzymywać życie.

Arka Noego
Mimo braku podania szczegółów konstrukcji, to co o niej wiemy jest zadziwiające.

Przybytek
Alegoria Przybytku przemawia kształtami, materiałami, kolorami i liczbami.

Świątynia Salomona
Nie tylko "dom" dla Boga, lecz również lekcja na dziś.

Wezwanie do działania
Studium 1 rozdziału proroctwa Aggeusza.

Świątynia Ezechiela
Wspaniała konstrukcja obrazująca przyszłe błogosławieństwa dla ludzkości.

Nowe Jeruzalem
Nowe Jeruzalem jako gigantyczny sześcian opisany w Obj. 21 symbolizuje królestwo w swej chwale.

Świątynia Boża
Najwspanialszym dziełem Bożym jest Kościół.


powrót wersja do druku

 

 Untitled Document

Bóg jako architekt

Na początku

Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg Hebr. 11:10 (BT).

W najpopularniejszych przekładach Pisma Świętego w odniesieniu do Jehowy nie pojawia się słowo "architekt", lecz "budowniczy" lub "stworzyciel". "Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórcą krańców ziemi" (Izaj. 40:28).

Jednakże jako że wyrażenie "architekt" odnosi się do kogoś, kto planuje, tytuł ten z pewnością może być poprawnie zastosowany do Boga. Pismo Święte w wielu misjach wspomina o planie Bożym, który był realizowany albo przez niego samego, albo zlecony do wykonania innym, często przy niewidzialnym wsparciu ze strony Najwyższego. Bóg tak mówi o Besalelu, rzemieślniku który wykonał Przybytek: "napełniłem go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle" (2 Moj. 31:3).

Niniejszy numer czasopisma The Herald to studium kilku przypadków w których Bóg działał jako architekt. "Ziemia" to tytuł artykułu w którym rozważana jest cudowna budowa naszej planety, która jest idealnym miejscem rozwoju dla złożonego, inteligentnego życia jakie znamy. Pod tym względem jest ona, jak wierzymy, wyjątkowa we wszechświecie. "Arka Noego" to tekst który pokazuje, że arka nie była jedynie wygodną droga ucieczki przed katastrofalnym potopem. "Przybytek" zajmuje się rozważeniem szczegółów konstrukcji izraelskiego sanktuarium na puszczy, który poza pełnieniem funkcji sakralnych kryje w sobie obraz wielu szczegółów Bożego planu. "Świątynia Salomona" to artykuł opisujący stałe miejsce przebywania Boga, zbudowane przez syna Dawida. Konstrukcja ta zawiera w sobie wiele cennych lekcji dla ludu Bożego w dzisiejszych czasach. "Wezwanie do działania" to studium pierwszego rozdziału proroctwa Aggeusza, w którym znajduje się wezwanie do odbudowy zrujnowanej Świątyni Salomona. "Świątynia Ezechiela" rozważa jedną z wielu wizji proroka, świątynię która opisana została w najdrobniejszych szczegółach, lecz która nigdy nie została wybudowana. Jest ona również dowodem na to, że Boży plan dotyczący przyszłości nigdy nie jest przypadkowy ani improwizowany. "Nowe Jeruzalem", którego wizja opisana jest w 21 rozdziale Księgi Objawienia, porównane jest do doskonałego sześcianu Boskiego pochodzenia, którego celem jest błogosławienie ludziom. Wydanie to zakończymy artykułem "Świątynia Boża", który opisuje metaforę procesu budowlanego jaki zastosowany został w Biblii do żywej całości jaką jest Kościół.

Gdy spoglądamy na różnorodne dzieła Boże na przestrzeni wieków od czasów sprzed założenia świata, możemy radować się oglądając to, co już zostało dokonane i co ma nadejść w przyszłości, zarówno dla nas jak i dla całej ludzkości.


powrót do góry wersja do druku