Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 3 - 2004


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Koniec Świata
W czasie Żniwa nasz Pan przychodzi po swych Świętych. Później przychodzi z nimi

Siódma Trąba
Ostatnia Trąba z Księgi Objawienia brzmi od 1874 roku

Ujrzy Go wszelkie oko
Widzenie polega na postrzeganiu umysłowym

1874
1335 dni z proroctwa Daniela wypełniły się w roku 1874

Czasy i Chwile
Dzieło Wieku Ewangelii związane jest z datami i okresami wyjątkowej pracy

Parousia
W każdym przypadku użycia tego słowa w Biblii, znaczy ono obecność, a nie przyjście

Złodziej w nocy
Pan zwraca sie do uczniów i do nas mówiąc: "Czuwajcie!"

Obrazy słowne
Ukryte znaczenie


powrót wersja do druku

 Na początku...

Powrót Chrystusa

Obietnica powrotu Chrystusa była motywującą inspiracją dla pierwszych uczniów: "A jeśli pójdę... przyjdę znowu" (Jan 14:3). "Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba" (Dz. Ap. 1:11). "Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie Ten, który ma przyjść, i nie będzie zwlekał" (Hebr. 10:37).

Żyjemy w błogosławionej chwili, tak bardzo oczekiwanej. Nasz Pan powrócił, a wszystkie związane z tym dowody widzimy wokół nas. Czerpiemy ze zrozumienia Boskiego Planu i naszego w nim udziału. Opadła mgła ciemnych wieków. Wzmagają się czasy niepokoju; świat doświadczył już dwóch Wojen Światowych - słychać ryk Armagedonu. Izrael się odradza, a święci przeszłych wieków otrzymali nagrodę.

Tematem tego wydania jest powrót Chrystusa i jego wtóra obecność od 1874 roku. Niniejsze wydanie otwiera artykuł o żniwie pt. "Koniec Świata". Drugi artykuł porusza temat Siódmej Trąby. Kolejny artykuł - "Ujrzy go wszelkie oko" - wyjaśnia, że stanie się to poprzez poznanie umysłowe; natomiast sam nasz Pan Jezus będzie niewidoczny dla ludzkiego oka. Następny artykuł pt. "1874" dotyczy zbadania daty powszechnie znanej wśród braci na całym świecie, jako chwili powtórnego nadejścia Pana Jezusa.

Artykuł "Czasy i chwile" rozważa wyrażenie użyte przez Jezusa zanim rozstał się ze swymi uczniami i jego związek z nadzieją na powrót Pana. Kolejny artykuł "Parousia" bada znaczenie tego greckiego słowa użytego w odniesieniu do powrotu naszego Pana, wskazującego na jego znaczenie - "obecność". Wydanie zamyka artykuł "Złodziej w nocy"; w którym Jezus ostrzega tytułowymi słowami, że powróci ukradkiem i że prowadząc oddane chrześcijańskie życie musimy pozostawać czujni na pojawiające się w związku z tym znaki.

Nasz Pan "objąwszy królowanie powrócił" (Łuk. 19:15) i korzysta z królewskiej władzy. "Królestwo Boże nie będzie królestwem zewnętrznego, widzialnego, ziemskiego splendoru, lecz Królestwem mocy i Boskiej chwały. Otrzymało ono już władzę wykonawczą, choć nie podbiło i nie usunęło jeszcze królestw, których termin dzierżawy władzy nad tym światem jeszcze nie upłynął. A zatem władza nad ziemią nie jest jeszcze zupełnie kontrolowana przez Królestwo Boże. Jest ono jednak w trakcie ustanawiania. (...) nie ma niczego, co by mogło być ważniejsze, bardziej interesujące dla żyjących świętych, którzy tęsknią za obiecanym współdziedzictwem w Królestwie i ubiegają się o to, by być zaangażowanymi do współpracy z Mistrzem, głównym Żniwiarzem i Królem w dziele teraźniejszego i przyszłego wieku. (III Tom Wykładów Pisma Świetego, str. 22)

Oby to wydanie zachęciło Was do dalszego badania Pisma Świętego, które ujawnia niezwykły charakter "dni Syna Człowieczego" (Łuk. 17:26).


powrót do góry wersja do druku