Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Betania - Strona główna - Szukaj
 

powrót wersja do druku

The Herald
Zmiastun Królestwa Chrystusowego

Numer 1 - 2004


Spis treści

 Untitled Document

Na początku...

Nauczanie z krzyża
Śmierć Jezusa to nie tylko odkupienie, lecz także wspaniały przykład przebaczenia

Złoczyńca w raju
Pokutujący złoczyńca otrzymuje w chwili śmierci obietnicę odkupienia

Umierający Syn zabezpiecza swoją matkę
Słowa Jezusa skierowane do Jana są dowodem miłości do matki

Opuszczony, lecz nie porzucony
Przejmujące wołanie z krzyża nie dowodzi odrzucenia przez Ojca

Wszystko się wykonało
Jezus objawia swoje potrzeby dopiero wtedy, gdy wypełnił swe dzieło

Ostatnie słowa
Wykonało się

W ręce Twoje...
Jezus pozostawia osąd swojemu Ojcu

Studium Psalmu 22
Studium pokazujące przeżycia naszego umierającego Zbawiciela

O zmierzchu...
chwila zadumy

Od redakcji


powrót wersja do druku

 

 Słowa z Krzyża

Na początku...

Słowa z Krzyża

Ostatnie słowa człowieka są najlepszym świadectwem jego charakteru. Często pozostawiają spuściznę dla opłakujących bliskich - jedno z najcenniejszych miejsc spoczynku wspomnień oraz źródło pocieszenia i otuchy w chwili straty.

Tak też jest w przypadku Jezusa z Nazaretu. Umierając na krzyżu w wielkich męczarniach, wypowiedział swoje ostatnie słowa, często nazywane "Siedmioma Słowami z Krzyża". Właściwie, zagadnienie czy było to sześć, czy siedem różnych wyrażeń jest dyskusyjne, jako że pierwszego z nich: "Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią" nie można odnaleźć w kilku z najstarszych manuskryptów.

Jakakolwiek byłaby wartość tej dyskusji, to niniejsze wydanie "The Herald" szczegółowo bada każde z tych wyrażeń. Siedem ostatnich zdań wypowiedzianych przez Jezusa, które posłużą za podstawę naszych rozważań to:

"Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią",

"Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju",

"Niewiasto, oto syn twój!",

"Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?".

"Pragnę",

"Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mego",

"Wykonało się",

Te ostatnie wypowiedzi Zbawiciela odzwierciedlają cały wachlarz różnych uczuć, począwszy od własnych potrzeb, poprzez sumienną troskę o innych - do tryumfalnego oznajmienia, że wypełnił swoje dzieło i był gotowy, aby powierzyć Ojcu niebieskiemu ostateczny osąd.

Podczas gdy kolejny raz nadchodzi chwila, kiedy Chrześcijanie rozmyślają nad życiem i ofiarniczą śmiercią Jezusa z Nazaretu, te słowa nabierają szczególnego znaczenia. Jest nam miło przedstawić je naszym czytelnikom, jako pomoc w rozmyślaniach nad zbliżającą się Pamiątką.


powrót do góry wersja do druku