Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1965, nr. 8
1965 Numer 8.
Straż 1965 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Publiczne Modlitwy

Jezus powiedział: "Gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej" (Mat. 6:6). Czy to znaczy, że publiczne modlitwy, takie jak w kościołach, nie są przyjemne przed Panem?

Nie koniecznie! W wierszu poprzednim Jezus ostrzega aby nie modlić się jako "obłudnicy ; albowiem się oni radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi." Wierzymy jednak, że dla poświęconego dziecka Bożego możliwem jest modlić się w obecności drugich, bez tego pragnienia aby być widzianym od ludzi.

Modlitwa jest świętym przywilejem, z którego chętnie korzystają wierni Pańscy. Wszystkie modlitwy winne być nabożne i skierowane do Boga samego. Wierni Pańscy, gdy słyszą kogoś modlącego się, powinni sercami swymi wnikać w ducha tego co jest wypowiadane; modlący, natomiast, nie powinien kierować swej modlitwy do nich, ale do Pana.

Duch szacunku dla Boga powinien mieć pewien wpływ na rodzaj naszych próśb. Często bywa, że w modlitwach publicznych skłonnością tego co się modli jest, aby wypowiadać modlitwę tak jakoby ona była dla słuchaczy a nie stosowana do Boga. W modlitwach swych niektórzy chcą naprawiać złe wrażenie, jakie myślą, że ktoś mógł odnieść ze słów drugiego. Czasami, gdy ci, co przemawiali do zgromadzenia, powołani są do modlitwy na zakończenie, w modlitwie tej starają się dokończyć coś co zapomnieli powiedzieć w wykładzie.

Takie modlitwy nie są przyjemne Bogu. One raczej objawiają brak uszanowania dla świętego imienia Bożego. Modlitwy publiczne powinny być przede wszystkim bardzo krótkie i winne wyrażać szczerą prośbę o Boskie błogosławieństwo na zgromadzonych. Modlitwy nie są sposobnościami wykładania Boskiego planu zbawienia. Przeto, chociaż uważamy, że jest w zupełności właściwem modlić się w zgromadzeniu ludu Pana i publicznie prosić Boga o błogosławieństwo na zebraniu, gdzie dane ma być świadectwo o prawdzie, jednak modlitwa nie powinna nigdy być wyrażana dla wywarcia wrażenia na zgromadzonych, ale powinna być wypowiadana Bogu, w celu wyrażenia wdzięczności za Jego miłość i prośby o Jego błogosławieństwo na dane zebranie.

Straż 1965.8 "The Dawn"