Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Pytanie
Drukuj Straż 1965, nr. 8
1965 Numer 8.
Straż 1965 Rok
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Pismo Nie Natchnione

W Ew. Jana 21:25 czytamy: "Jest też jeszcze i innych wiele rzeczy, które czynił Jezus; które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, tuszem iż i sam świat nie mógłby ogarnąć ksiąg, któreby napisane były." Nie jest to zapewnię prawdą literalnie, jak więc może to być wytłumaczone?

Orzeczenie to nie jest częścią natchnionych Pism; nie znajduje się w najstarszych znanych manuskryptach. Ono było widocznie później dodane do manuskryptu, z którego dokonano naszego i wiele innych tłumaczeń Biblii. Dodane to było prawdopodobnie przez jakiegoś przesadnie gorliwego kopistę. Ponieważ to przesadne orzeczenie w rzeczywistości nie jest częścią Biblii, nie ma potrzeby aby je wyjaśniać.

Straż 1965.8 "The Dawn"