Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Artykuł
Drukuj Cały Numer
1966 Numer 3.
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Pamiętajmy Na Nieodmienność Bożą

Zamiast stawać się zapominającymi słuchaczami kosztownych i zachęcających obietnic Bożych i przez to tracić ufność w wierność naszego Mistrza, stając się zniechęconymi w swoim bieżeniu w zawodzie, wierzmy pocieszającym słowom Pańskim wypowiedzianym do figuralnego Izraela i miejmy w pamięci wszystkie drogi, którymi nas prowadzi Pan, Bóg nasz (5 Moj. 8:2). Pamiętajmy o nieodmienności Bożej; i że niesprzyjające i przykre doświadczenia są częścią kierownictwa Pańskiego, tak samo jak te co są sprzyjające i zachęcające. Zamiast być zniechęconymi cieniami, jakie krzyżują nasze plany i chcą nam przeszkodzić w bieżeniu w zawodzie, możemy powiedzieć wraz z Psalmistą: "Na wieki nie zapomnę na przykazania Twoje, gdyżeś mię w nich ożywił." (Ps. 119:93); albowiem dobroć i miłosierdzie pójdą za nami po wszystkie dni naszego życia. A gdy nasz teraźniejszy lekki ucisk przeminie, niech wiara będzie zdolna nas zapewnić: "Będę mieszkał w domu Pańskim na długie czasy." - Psalm 23:6.

"The Dawn"-XII,1964.