Redakcja - Na Straży - Wędrówka - The Herald - Księgarnia i Czytelnia - Biblia Gdańska - Betania - Strona główna - Szukaj


Drukowanie Drukowanie
Drukuj Artykuł
Drukuj Cały Numer
1949 Numer 1.
Straż i Zwiastun Obecności Chrystusa
Biblioteka
 

Myślącym pod Rozwagę - Nowy Rok

Przy okazji rozpoczęcia się nowego roku przedmiotem godnym poważnego rozważania u chrześcijan powinno być w jaki sposób przygotować się aby ten rok mógł być możliwie jak najlepszym rokiem w naszym życiu. Około tego czasu ludzie zwykle dokonują skrupulatnych obliczeń swych ziemskich interesów i układają plany na przyszłość - planują, w jaki sposób mogliby polepszyć swe interesy i zyski. Taką. raztropnością, przyzornością i przedsiębiorczością rządzą się synowie tego świata, w "mamonie niesrawiedliwości." Z pewnością, że taka przezorność i przedsiębiorczość jest konieczna na świcie w każdej gałęzi handlu. Kupiec, któryby nieposiadał tej przezorności i troskliwości o powodzenie swego interesu, nie będzie długo prosperował; interes jego zacznie wnet podupadać i prędzej czy później zakończy się ruiną.

Czyż nie ma w tym poważnej nauki i dla nas jako chrześcijan - jako Nowych Stworzeń w Chrystusie? Zapewne, że jest! Jeżeli dla osiągnięcia powodzenia w doczesnym ziemskim interesie potrzebna jest przedsiębiorczość, troskliwość i pilność, to o ileż więcej tych rzeczy potrzeba w naszym niebieskim interesie - w tym dziele zbawienia; do którego skierowaliśmy nasze oczy i serca, które to zbawienie postanowiliśmy sobie zapewnić, a za zaniedbanie którego zagrożona jest surowa pomsta! - Żyd. 2:3.

Obserwując skrupulatność, pilność i troskliwość energicznych kupców w ich interesach materialnych szczególnie w okresie nowego roku, mimowoli nasuwa się pytanie: Ilu chrześcijan używa choćby takiej samej pilności i troskliwości względem ich duchowego, wiecznego dobra i względem ich zbawienia? Ilu stara się korzystać i uczyć z minionych doświadczeń, jak i z poniesionych porażek, aby na przyszłość postępować ostrożniej i lepiej, "jako przystoi na powołanie, którym zostali powołani?" - Ef. 4:1.

Drodzy w Chrystusie bracia! Bez względu jak słabe lub jak silne były nasze wysiłki ku świętobliwości w latach minionych i bez względu czy znaczne były lub nie były wyniki tych naszych wysiłków rozpocznijmy ten nowy rok z świeżym, silnym i serdecznym postanowieniem trwania wiernie przy Panu, w prawdzie i szczerości, a także w miarę naszej możliwości, starajmy się rozwijać w sobie chrześcijański charakter, na podobieństwo obrazu miłego Syna Bożego. Niechaj największą naszą troską będzie abyśmy chodzili w miłości i pokorze przed obliczem Bożym, "jako dzieci miłe" (Ef. 5:12), aby rozmyślania serc naszych, słowa naszych warg, a także wszelkie nasze czyny i przedsięwzięcia były zgodne z Jego świętą wolą regulowane najwyższą miłością ku Bogu i niesamolubną miłością ku bliźnim.

Starajmy się drodzy w Chrystusie bracia i siostry, abyśmy byli otwartymi listami Chrystusowymi, które mogliby rozeznawać i czytać wszyscy, którzy na nas patrzą (2 Kor. 3:2-3). To znaczy, aby w naszym życiu w naszym całym postępowaniu i obcowaniu, z ludźmi, przejawiały się w nas charakterystyki Chrystusowe; mianowicie: pokora, cichość, łagodność, dobrotliwość, miłość i inne zacne przymioty charakteru. Jeżeli w ten sposób podobni Mu będziemy teraz w charakterze to i w przyszłości "podobni Mu będziemy" "w chwale i ujrzymy Go tak jako jest." - 1 Jan 3:2.