Cykle Tuż u drzwi
Wstecz

Tuż u drzwi (Na Straży 1984/5 – 1986/1)

Tłumaczenie z „The Herald”, „Even at the Doors”, Nr 1979/3-1980/6
Autor: Percy Leonard READ (ur. 20.02.1887, zm. 20.02.1980 w trakcie pisania tego cyklu)


1. Tuż u drzwi – 1 (Na Straży 1984/5/02, str. 69)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 1 (The Herald, May/June 1979)

2. Tuż u drzwi – 2 (Na Straży 1984/6/02, str. 83)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 2 (The Herald, July/August 1979)

3. Tuż u drzwi – 3 (Na Straży 1985/1/04, str. 8)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 3 (The Herald, September/October 1979)

4. Tuż u drzwi – 4 (Na Straży 1985/3/04, str. 40)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 4 (The Herald, November/December 1979)

5. Tuż u drzwi – 5 (Na Straży 1985/4/03, str. 56)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 5 (The Herald, January/February 1980)

6. Tuż u drzwi – 6 (Na Straży 1985/5/02, str. 71)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 6 (The Herald, March/April 1980)

7. Tuż u drzwi – 7 (Na Straży 1986/1/04, str. 7)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 7 (The Herald, July/August 1980)

8. Tuż u drzwi – 8 (Niepublikowany w Na Straży)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 8 (The Herald, September/October 1980)

9. Tuż u drzwi – 9 (Niepublikowany w Na Straży)
Wersja oryginalna Even at the Doors – 9 (The Herald, Nevember/December 1980)


Wstecz   Do góry