Jubileszowe archiwum „Na Straży”
Wstecz

Z historii Czasopisma


Czasopismo „Na Straży” powstało w październiku 1958 roku i wydawane jest przez związek wyznaniowy "Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego”. Swoim charakterem i treścią nawiązywało ono początkowo do wydawanej od 1919 roku w Stanach Zjednoczonych „Straży”. Obydwa te czasopisma jako nadrzędny cel stawiały sobie usługiwanie społeczności badaczy Pisma Świętego duchowym pokarmem, nawiązującym do tego, co w latach 1879-1916 publikowane było w wydawanym przez C.T. Russella czasopiśmie „The Watch Tower”. Początkowo „Na Straży” publikowało niemal wyłącznie polskie tłumaczenia artykułów z „The Watch Tower”. W latach osiemdziesiątych stopniowo zaczęło ukazywać się coraz więcej artykułów tworzonych na bieżąco dla tego czasopisma.

Pierwszym redaktorem założycielem „Na Straży” był Stanisław Kaleta (1923-1996). Potem czasopismem kierowali kolejno: Henryk Grudzień, Juliusz Dąbek, Adam Ziemiński, Edward Pietrzyk, Stefan Grudzień, Roman Rorata oraz Piotr Krajcer, który jest też obecnym szefem Redakcji i Wydawnictwa „Na Straży”. Więcej informacji na temat pięćdziesiątej rocznicy istnienia „Na Straży” można znaleźć w artykule „50 lat „Na Straży” – Refleksja na 50-lecie”. Na temat znaczenia tytułu czasopisma można przeczytać artykuł Na Straży (2004/4/10, str. 156). Czasopismo kilkukrotnie zmieniało szatę graficzną. Historię tych zmian opisuje artykuł Okładki i nie tylko… (2006/1/19, str. 33).

By obejrzeć aktualne numery czasopisma „Na Straży” można zajrzeć na stronę nastrazy.pl lub też zamówić wersję drukowaną, do czego serdecznie zachęcamy.


Wstecz   Do góry